Sinh 10 giúp em vs các anh chị ơi

TunTrun

Học sinh mới
17 Tháng mười hai 2023
2
1
1
16
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1.Em hãy so sánh hai phân tử: DNA và RNA về cấu tạo và chức năng.
Câu2.Carbohydrate được chia làm mấy nhóm chính? Vai trò của các phân tử mỗi nhóm đó là gì?
Câu3 .Em hãy trình bày các vai trò chính của nước đối với cơ thể sinh vật.
Câu4. Nêu đặc điểm cấu trúc chung của 1 tế bào., Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
Câu5.Tế bào hồng cầu và tế bào thực vật khi ở trong môi trường ưu trương, môi trường nhược trương sẽ có hình dạng như thế nào, giải thích vì sao chúng lại có hình dạng như vậy?
Câu6Xét một gen ở vi khuẩn E. Coli có chiều dài 4080A0 và có 2868 liên kết hiđrô.
a.Tìm số chu kỳ xoắn ,khối lượng phân tử của gen
b.Tìm số lượng từng loại nu và tỷ lệ % từng loại nu của gen
Câu7.Xét một gen ở vi khuẩn E. Coli có 3120 liên kết hiđrô.Trên gen có hiệu số % Loại G với 1 loại nu khác =10%
a.Tìm số chu kỳ xoắn ,khối lượng phân tử của gen.
b.Tìm tỷ lệ % từng loại nu của gen và số lượng từng loại nu của gen.
c.Trên mạch 1 của gen có số nu loại G=120 và A=150.Tìm số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đon của gen.
 

ptph2kl9

Học sinh mới
4 Tháng sáu 2023
5
0
1
15
Gia Lai
Câu 1:
a. Các điểm giống nhau:
* Về cấu tạo:
- Đều là những đại phân tử, có cấu trúc đa phân.
- Đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học là C, H, O, N và P.
- Đơn phân đều là các nuclêôtit. Có ba trong bốn loại nuclêôtit giống nhau là Ađênin (A), Guanin (G), Xitôzin (X).
- Giữa các đơn phân có các liên kết hóa học nối lại tạo thành mạch.
* Về chức năng: Đều có chức năng trong quá trình tổng hợp prôtêin để truyền đạt thông tin di truyền.
b. Các điểm khác nhau:
* ADN:
- Cấu tạo:
+ Có cấu trúc hai mạch xoắn lại.
+ Cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit: A, T, G, X.
+ Có kích thước và khối lượng lớn hơn ARN.
- Chức năng: Chứa gen mang thông tin quy định cấu trúc phân tử prôtêin.
* ARN:
- Cấu tạo:
+ Có cấu trúc một mạch.
+ Cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit: A, U, G, X.
+ Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN.
- Chức năng: Trực tiếp tổng hợp protein.
Câu 6: - Số nu của gen: N = 2.L/3,4 = (2.4080)/3,4 = 2400 (nu)
a, - Số chu kì xoắn của gen: C = N/20 = 2400/20= 120 (chu kì)
- Khối lượng phân tử của gen: M = N.300 = 2400 . 300 = 72.10^4 (đvC)
b, Theo đề, ta có: H = N+G = 2868 -> G = H - N = 2868 - 2400 = 468 (nu) => %G = 468/2400 = 19,5%
=> A = N/2 - G = 2400/2 - 468 = 732 (nu) => %A = 732/2400 = 30,5%
Vậy số lượng và tỉ lệ % từng loại nu là: A = T = 732 nu = 30,5%; G = X = 468 nu = 19,5%
 
Last edited:

ptph2kl9

Học sinh mới
4 Tháng sáu 2023
5
0
1
15
Gia Lai
Câu 7:
- Theo đề, ta có: %G - %A = 10% (1)
- Theo NTBS: %G + %A = 50% (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
%G - %A = 10%
%G + %A = 50%
<=>%G = 30% ; %A = 20%
Lại có: H = N+G = 3120 <=> N + 30%N = 3120 => N = 3120 / (100% + 30%) = 2400 (nu)
a, - Số chu kì xoắn của gen: C = 2400/20 = 120 (chu kì)
- Khối lượng phân tử của gen: M = 2400 . 300 = 72.10^4 (đvC)
b, Số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của gen:
A = T = 20%.2400 = 480 (nu); G = X = 30%.2400 = 720 (nu)
c, Theo đề: A1 = 150 nu; G1 = 120 nu
Theo NTBS, ta có: A1 = T2 = 150nu -> T1 = A2 = A - A1 = 480 - 150 = 330 (nu)
G1 = X2 = 120nu -> X1 = G2 = G - G1 = 720 - 120 = 600 (nu)
Vậy số nu từng loại trên mỗi mạch đơn của gen là: A1 = T2 = 150 nu; T1 = A2 = 330 nu; G1 = X2 = 120 nu; X1 = G2 = 600 nu.
 
Top Bottom