giúp em với. LIÊN KẾT HÓA HỌC

T

thm.viu@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 17: daỹ nào dưới đây gồm các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần
A NaBr, NaCl, KBr, LiF B [TEX]CO_2[/TEX],[TEX]SiO_2[/TEX],ZnO,CaO
C [TEX]CaCl_2[/TEX], [TEX]ZnSO_4[/TEX], [TEX]CuCl_2[/TEX], [TEX]Na_2O[/TEX]
D [TEX]FeCl_2[/TEX], [TEX]CoCl_2[/TEX], [TEX]NiCl_2[/TEX],[TEX]MnCl_2[/TEX]
Câu 13: làm sao để biết được hợp chất có dạng thẳng ,gấp khúc,...
Vd: hình dạng của phân tử [TEX]CH_4[/TEX],[TEX]H_2O[/TEX], [TEX]BF_3[/TEX], [TEX]BeH_2[/TEX]
A tứ diện ,gấp khúc , tam giác ,thẳng B tứ diện, tam,giác, gấp khúc, thẳng
C tứ diện , thẳng, gấp khúc, tam giác, D tứ diện, thẳng , tam giác, gấp khúc
( trả lời câu hỏi và giải thích đáp án vd)
Câu 16: [TEX]PH_3[/TEX], [TEX]BH_3[/TEX], phân tử nào có cấu tạo hình học dạng tháp đáy tam giác ( giải thích câu đúng và sai)
 
L

luanhoathang2012

câu 17: daỹ nào dưới đây gồm các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần
A NaBr, NaCl, KBr, LiF B [TEX]CO_2[/TEX],[TEX]SiO_2[/TEX],ZnO,CaO
C [TEX]CaCl_2[/TEX], [TEX]ZnSO_4[/TEX], [TEX]CuCl_2[/TEX], [TEX]Na_2O[/TEX]
D [TEX]FeCl_2[/TEX], [TEX]CoCl_2[/TEX], [TEX]NiCl_2[/TEX],[TEX]MnCl_2[/TEX]
Câu 13: làm sao để biết được hợp chất có dạng thẳng ,gấp khúc,...
Vd: hình dạng của phân tử [TEX]CH_4[/TEX],[TEX]H_2O[/TEX], [TEX]BF_3[/TEX], [TEX]BeH_2[/TEX]
A tứ diện ,gấp khúc , tam giác ,thẳng B tứ diện, tam,giác, gấp khúc, thẳng
C tứ diện , thẳng, gấp khúc, tam giác, D tứ diện, thẳng , tam giác, gấp khúc
( trả lời câu hỏi và giải thích đáp án vd)
Câu 16: [TEX]PH_3[/TEX], [TEX]BH_3[/TEX], phân tử nào có cấu tạo hình học dạng tháp đáy tam giác ( giải thích câu đúng và sai)câu 17 đ/án B..mình thấy câu A bắt đầu la Na,kết thúc la Li nên k thể tăng...C,D rất khó so sánh..câu B ta thấy Ca>Zn>Si>C
câu 13 đáp án A
câu 16 đáp án la PH3
.
.mình nghĩ chắc bạn cũng biết đáp án hết rồi....nếu k hiểu thì xem lại bài giảng của thầy Ngọc nha bạn!!!
 
Top Bottom