giúp em bài này ạ (tìm 4 cách ạ nhưng ko bắt giải ạ)

D

dien0709

Cách 1:bình phương 2 vế

$\to (x^2-x+4-3x)(x^2-x+4)-4x^2=0$

$\to (x^2-x+4)^2-3x(x^2-x+4)-4x^2=0\to \Delta=25x^2\to...$
 
Top Bottom