giúp e bài này ạ

L

lonelyboy97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm H2 và hơi 2 anđêhit(no, đơn chức, mạch hở, đều có số Cacbon <4 ) có tỷ khối so với Heli là 4,7 (He=4). đun nóng 2 mol hh X, xt Ni, thu được hh Y có tỉ khối so với Heli là 9,4 . Lấy toàn bộ lượng ancol sinh ra cho phản ứng với Na dư thu được V lít H2 ( đkc). giá trị của V là
A.22,4 B.5,6 C.11,2 D.13,44
giải thích rõ dùm em nha, thanks
 
P

phamthimai146

Hỗn hợp X gồm H2 và hơi 2 anđêhit(no, đơn chức, mạch hở, đều có số Cacbon <4 ) có tỷ khối so với Heli là 4,7 (He=4). đun nóng 2 mol hh X, xt Ni, thu được hh Y có tỉ khối so với Heli là 9,4 . Lấy toàn bộ lượng ancol sinh ra cho phản ứng với Na dư thu được V lít H2 ( đkc). giá trị của V là
A.22,4 B.5,6 C.11,2 D.13,44
giải thích rõ dùm em nha, thanks


khối lượng X = khối lượng Y = 4*4,7*2 = 37,6 ==> mol Y = 37,6/(9,4*4) = 1
mol rượu sinh ra = mol H2 phản ứng = mol X - mol Y = 2 - 1 = 1
mol H2 thu được = 0,5 mol rượu = 0,5 ==> V = 11,2 lít ==> câu C
 
Top Bottom