Giúp đỡ dùm em bài Al.

L

laitudau

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau khi thực hiện phản ứng thủy phân Al vs Fe3O4 thu được chất rắn A và nhận thấy khối lượng Al tăng lên 0.96g. Cho A và dd NaOH dư thu được 0.672l khí (đkc)(H%=100%) Khối lượng của A= ?

A:1,62
B:1,08
C:2,1
D:5.1
Em suy nghĩ mãi mà không ra.
Em tính ra Al dư là 0,54g
nO=0.06 ->Al203=0.18mol =>Fe=0.18mol
Nhưng đáp án lại ko có
 
D

desert_eagle_tl

Sau khi thực hiện phản ứng thủy phân Al vs Fe3O4 thu được chất rắn A và nhận thấy khối lượng Al tăng lên 0.96g. Cho A và dd NaOH dư thu được 0.672l khí (đkc)(H%=100%) Khối lượng của A= ?

A:1,62
B:1,08
C:2,1
D:5.1
Em suy nghĩ mãi mà không ra.
Em tính ra Al dư là 0,54g
nO=0.06 ->Al203=0.18mol =>Fe=0.18mol
Nhưng đáp án lại ko có


[TEX]8Al + 3Fe_3O_4 ---> 9Fe + 4Al_2O_3[/TEX]

[TEX]n_O = 0,06 mol \Rightarrow n_{Al_2O_3} = 0,02 mol [/TEX]

[TEX]\Rightarrow n_{Fe} = 0,045 mol[/TEX]

[TEX]\Rightarrow m_A = 0,02.102 + 0,045.56 + 0,54 = 5,1 gam .[/TEX]
 
Top Bottom