giúp bài tập về crom với

  • Thread starter nguyenthuyduong12c1
  • Ngày gửi
  • Replies 3
  • Views 8,226

M

mr_chipheo

Lượng kim loại Zn cần thiết để khử hết dung dịch chứa 0,02 mol CrCl3 trong môi trường axit là?
---------------------------------------------------------------
mình nghĩ trong môi trường axit ko biét phản úng thế nào nhưng nếu tính bình thường nó sẽ thế này, không biết đúng ko nữa các bạn giải dùm nha
đầu tiên:
Zn + 2Cr3+ --> Zn2+ + 2Cr2+
nếu cho kẽm đến dư thì xảy ra tiếp:
2Zn + 2Cr2+ ---> 2Zn2+ + 2Cr
cộng 2 pt ===> 3Zn + 2Cr3+ ---> 3Zn2+ + 2Cr
0,03 <----0,02
Vậy cần 0,03 mol ZnKhi anh đi bốn bề đất nước vẫy gọi Anh
Khi anh về lặc đặc sáu người khênh
huân chương chiến sĩ-tổ quốc ghi công
Trai Hà Thành
 
B

bematnau2907

Nếu nhúng Zn vào dung dịch Cr3+ mà có axit thì chẳng phải Zn phản ứng với axit trước sao, thế điện cực của 2H+/H2 lớn hơn của Cr3+/Cr mà
 
T

trucbm

trong môi trường OH- thì Cr 3+ thể hiện tính oxi hóa ,còn trong môi trường axit Cr 3+ thể hiện tính khử
Zn +2 CrCl3........ zncl2+ 2 Crcl2
0.01....0.02
m Zn=0.01 *65=0.65
 
Top Bottom