Vật lí 12 Giao thoa

nguyenminhchinh329

Học sinh
Thành viên
14 Tháng hai 2022
148
111
21
  • Like
Reactions: newt21

newt21

TMod Vật lí
Cu li diễn đàn
17 Tháng tư 2022
510
1
444
91
Hà Nội
  • Like
Reactions: nguyenminhchinh329

nguyenminhchinh329

Học sinh
Thành viên
14 Tháng hai 2022
148
111
21
View previous replies…

newt21

TMod Vật lí
Cu li diễn đàn
17 Tháng tư 2022
510
1
444
91
Hà Nội
N tại sao khoảng cách giữa 2 điểm cực đại là λ/2 vậy ạ mik nghĩ là λ chứ nhỉ
nguyenminhchinh329ví dụ xét 2 nguồn cùng pha, trên đường thẳng nối 2 nguồn:
[imath]d_1-d_2=k\lambda[/imath]
[imath]d_1+d_2=AB[/imath]
Vậy [imath]d_1=\dfrac{1}{2}(AB+k\lambda[/imath]
Khoảng cách giữa 2 cực đại: [imath]\Delta d=(k'-k)\dfrac{\lambda }{2}[/imath]
vì 2 cực đại liên tiếp nên [imath]k'-k=1[/imath]
 
  • Like
Reactions: nguyenminhchinh329

nguyenminhchinh329

Học sinh
Thành viên
14 Tháng hai 2022
148
111
21
ví dụ xét 2 nguồn cùng pha, trên đường thẳng nối 2 nguồn:
[imath]d_1-d_2=k\lambda[/imath]
[imath]d_1+d_2=AB[/imath]
Vậy [imath]d_1=\dfrac{1}{2}(AB+k\lambda[/imath]
Khoảng cách giữa 2 cực đại: [imath]\Delta d=(k'-k)\dfrac{\lambda }{2}[/imath]
vì 2 cực đại liên tiếp nên [imath]k'-k=1[/imath]
newt21Khó hiểu :v bn có hình ko
 

newt21

TMod Vật lí
Cu li diễn đàn
17 Tháng tư 2022
510
1
444
91
Hà Nội
  • Like
Reactions: nguyenminhchinh329

nguyenminhchinh329

Học sinh
Thành viên
14 Tháng hai 2022
148
111
21
cộng 2 vế sẽ suy ra được [imath]d_1[/imath]. Gọi [imath]d_1[/imath] là khoảng cách từ nguồn A đến M (cực đại)
[imath]d'_1[/imath] là là khoảng cách từ nguồn A đến N (cực đại)
thì [imath]d'_1-d_1=\Delta d=(k'-k)\dfrac{\lambda }{2}[/imath]
newt21Sao có mỗi A là nguồn thui hả bn
 
Top Bottom