Vật lí 12 Giao thoa ánh sáng

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
PrfDGiả sử [imath]\lambda_1 > \lambda_2[/imath]
Đặt [imath]\dfrac{i_1}{i_2}=\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}=\dfrac{m}{n}[/imath] [imath](m,n) \in \mathbb{N}[/imath] và tối giản
Đựa vào điều kiện của [imath]\lambda\Rightarrow 1\leq\dfrac{m}{n}\leq 2[/imath] [imath](*)[/imath]
Mặt khác: [imath]N=m+n-2[/imath]
Ta có: khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng liên tiếp là: [imath]i_{min}=\dfrac{i_1}{m}=\dfrac{i_2}{n}=0,1[/imath]
Thử từng đáp án thôi
+ [imath]A: \ N=7\Rightarrow m+n=9[/imath]. Từ [imath](*)[/imath] chỉ có cặp [imath]m=5,n=4[/imath] thỏa mãn
[imath]\quad \Rightarrow \lambda_1=0,5, \lambda_2=0,4[/imath] Thõa mãn đề bài rồi.
+ [imath]D: \ N=14\Rightarrow m+n=16[/imath]. Cặp ổn nhất là [imath]m=9,n=7[/imath]
[imath]\quad \Rightarrow \lambda_1=0,9, \lambda_2=0,7[/imath] Trật rồi

Em xem dạng này ở đây này!!

Bổ đề Benzout và ứng dụng vào giao thoa ánh sáng

 
  • Love
Reactions: PrfD
Top Bottom