Sử 10 Giáo dục

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Giáo dục thời phong kiến:
* ưu điểm:
- Học sinh từ mọi miền đất nước đều được học. Hệ thống trường được mở đến các địa phương vào thời Lê sơ.
- Nội dung học chỉ là sách Nho, chủ yếu dạy về văn hoá như văn thơ, bàn về chính trị trong các kỳ thi Đình ở kinh đô.
- Lớp không đông học sinh, cơ sở hạ tầng vừa đủ nhưng rộng rãi, đủ không gian để thầy kèm cặp từng trò một.

Nhược điểm: không dạy kiến thức về buôn bán, hàm lượng khoa học rất hạn chế. Một số nhà giáo và bộ phận học sinh thì giữ cái cũ và cự tuyệt cái mới
 
  • Like
Reactions: _Gumball_
Top Bottom