Giảm phân

D

dothegioi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 1:trong quá trình giảm phân ở cơ thể đực, một số tế bào có cặp NST Dd không phân li trong giảm phân 1,giảm phân 2 diễn ra bình thường,các tế bào khác giảm phân bình thường.Trong quá trình giảm phân ở cơ thể cái, cặp NST Bb không phân li trong giảm phân 2,giảm phân 1 bình thường,các tế bào khác giảm phân bình thường.Phép lai(P):đực có kiểu gen là AaBbDd và con cái có kiểu gen AaBbDd cho F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến lệch bội về cả hai cặp NST trên?
Đáp án là 72 nhưng em không biết cách làm.Mong thầy cô,các bạn hướng dẫn giúp em.Em cám ơn ạ!
 
Top Bottom