Giải thích

K

khietpro122

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là
  • dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm.
  • có kết tủa màu xanh lam tạo thành.
  • có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra.
  • lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.
 
R

roses_123

hỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là
  • dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm.
  • có kết tủa màu xanh lam tạo thành.
  • có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra.
  • lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.

Do NH3 có khả năng tạo phức với muối Cu, nên ban đầu có kết tủa Cu(OH)2 màu xanh nhạt,nhưng sau tan do tạo phức [Cu(NH3)4](OH)2 thành dung dịch màu xanh thẫm
 
Top Bottom