giải thích rõ mik bài este này vs

T

tung_hg

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1:
cho sơ đố biến hóa sau:
triolein( + NaOH,t0)-----> X1(+ H2,Ni,to)------------>X2
Tên của X2 là gì
A. axit oleic
b. axit panmitic
c.axit stearic
d.axit linoleic

Câu 2:

Benzen( HNO3(1:1))-------->X (+Cl2;Fe(1:1))-----> Y(+ NaOH đặc dư)---->Z(+H+)---->T
Chất T là chất nào
a. Toluen
b.octo nitro phenol
c. meta nitro phenol
d. axit picric
 
Top Bottom