Hóa 12 Giải thích hiện tượng hóa học

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Xenlulozo [imath](C_6H_{10}O_5)_n[/imath] khị bị thủy phân trong môi trường axit sẽ sinh ra Glucozo
[imath](C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \to nC_6H_{12}O_6[/imath]
Glucozo sinh ra sẽ tác dụng với [imath]AgNO_3/NH_3[/imath] sinh ra lớp bạc trắng bám trên thành ống nghiệm như gương

[imath]C_6H_{12}O_6 + AgNO_3 + NH_3 \to 2Ag + NH_4NO_3 + ...[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thi bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113
Top Bottom