Hóa 11 Giải thích cơ chế clo hóa metan

Nha Đam Nguyễn

Học sinh
Thành viên
28 Tháng ba 2020
82
25
26
18
Hà Nội
THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Mn giúp mk câu này nhaa :meomun19


  1. Tại sao khi clo hoá metan trong đk askt thì trong sp thi đc lại có lượng nhỏ etan tạo thành. Giải thích cơ chế pư clo hoá metan
Xét quá trình phản ứng giữa metan (CH4) và clo (Cl2), phản ứng xảy ra theo cơ chế thế gốc, trải qua 3 giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch, tắt mạch.
Khơi mào:
Cl2 -> Cl' + Cl' (điều kiện: ánh sáng khuyếch tán)
Phát triển mạch:
CH4 + Cl' -> CH3' + HCl
CH3' + Cl2 -> CH3Cl + Cl'
Tắt mạch:
Cl' + Cl' -> Cl2
CH3' + Cl' -> CH3Cl
CH3' + CH3' -> CH3-CH3
Cơ chế này giải thích sự tạo thành sản phẩm phụ etan (CH3-CH3) trong quá trình clo hoá metan.
 
Top Bottom