Toán 9 Giải phương trình

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,869
11,464
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Cái này có nghiệm thực duy nhất là 1.
Ta có:[tex]x^6+(x^3-3)^3=3x^5-9x-1\Leftrightarrow x^6-1+(x^3-3)^3+8=3x^5-9x+6\Leftrightarrow (x-1)(x^2+x+1)(x^3+1)+(x^3-1)[(x^3-3)^2-2(x^3-3)+4]=3(x-1)(x^4+x^3+x^2+x-2)\Rightarrow x=1[/tex]
 

ankhongu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng tám 2018
1,063
719
151
17
Hà Nội
Dong Da secondary school
Cái này có nghiệm thực duy nhất là 1.
Ta có:[tex]x^6+(x^3-3)^3=3x^5-9x-1\Leftrightarrow x^6-1+(x^3-3)^3+8=3x^5-9x+6\Leftrightarrow (x-1)(x^2+x+1)(x^3+1)+(x^3-1)[(x^3-3)^2-2(x^3-3)+4]=3(x-1)(x^4+x^3+x^2+x-2)\Rightarrow x=1[/tex]
Mình bấm máy thấy cái PT ở bên trong vẫn có nghiệm mà ?
 
Top Bottom