Toán giải phương trình

Vệ Đằng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng tư 2017
97
47
69
20
Hà Nội
Trung học phổ thông Phùng Khăc
  • Like
Reactions: ~♥明♥天♥~

Nguyễn Xuân Hiếu

Cựu Mod Toán | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
1,123
1,495
344
20
Đắk Nông
giải phương trình căn (2010-x) + căn(x-2008) = x^2 - 4018x+ 4036083 Mn giải giúp mik vs ạ!!!!
Ta có:
[tex]\sqrt{2010-x}+\sqrt{x-2008} \\\leq \dfrac{1+2010-x}{2}+\dfrac{x+1-2008}{2}=2[/tex].
Mặt khác:
[tex]x^2-4018x+4036083 \\=(x-2009)^2+2 \geq 2[/tex]
Do đó $VT \leq 2 \leq VP$.
Dấu '=' khi $x=2009$
 
Top Bottom