Toán Giải phương trình

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
19
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
$\Leftrightarrow \frac{x-a}{b+c}-1+\frac{x-b}{c+a}-1+\frac{x-c}{b+a}-1=\frac{3x}{a+b+c}-3$
$\Leftrightarrow \frac{x-a-b-c}{b+c}+\frac{x-a-b-c}{a+c}+\frac{x-a-b-c}{a+b}=3(\frac{x}{a+b+c}-1)$
$\Leftrightarrow (x-a-b-c)(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{a+b})=3(\frac{x-a-b-c}{a+b+c})$

Đến đây thì dễ rồi nhé!
 
Last edited:
  • Like
Reactions: htuan03

Duy Khang

Học sinh
Thành viên
8 Tháng tám 2016
17
6
21
21
bạn làm như sau (xloi nha mình moi giaa nhap nen kieu trinh bay hoi xau)

$x/(b+c)-a/(b+c)+x/(c+a)-b/(c+a)+x/(a+b)-c/a+b=3x/(a+b+c)$ $<=>x(1/(b+c)+1/(c+a)+1/(a+b)-3/(a+b+c))=a/(b+c)+b/(a+c)+c/(a+b)$
$<=>x(1/(b+c)-1/(a+b+c)+1/(a+c)-1/(a+b+c)+1/(a+b)-1/(a+b+c))=a/(b+c)+b/(a+c)+c/(a+b) $
$<=>x(b/(a+c)(a+b+c)+a/(b+c)(a+b+c)+c/(a+b)(a+b+c))=a/(b+c)+b/(a+c)+c/(a+b) $
$<=>x/(a+b+c)*(a/(b+c)+b/(a+c)+c/(a+b))=a/(b+c)+b/(a+c)+c/(a+b)$
$<=>x=a+b+c$
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: htuan03

Duy Khang

Học sinh
Thành viên
8 Tháng tám 2016
17
6
21
21
khi ban dag xem cmt của mình bạn kéo lên đầu trang thấy chữ "đăng chủ đề mới" *màu xanh* dưới chữ "tham gia ngay" ấy
 
Top Bottom