giải phương trình chứa căn chuần bị cho kì thi HSG thành phố

Q

quocanh858

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

[tex]\sqrt{(x+2)(2x-1)}[/tex] -3[tex]\sqrt{X+6}[/tex] = 1 - [tex]\sqrt{(x+6)(2x-1)}[/tex] +3[tex]\sqrt{x+2}[/tex]
3x(2 + [tex]\sqrt{5*x^2 + 3}[/tex]) + (4x+2)*(1 + [tex]\sqrt{ 1 + x +x^2}[/tex])=0
lưu ý bài 1 nghiệm xấu
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom