giải hộ mình vs

V

vyanh1998

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hỗn hợp khí X gồm H2. propen,axit acrylic,ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75mol X thu đc 30,24l CO2( đktc). Đun nóng X vs bột Ni một thời gian thu đc hh Y. dY/X=1,25. Cho 0,1mol Y phản ứng vừa đủ vs V lít dd Br2 0,1M. V=?
 
Last edited by a moderator:
T

thanhcong1594

$0,75$ mol $X$ gồm ( $H2$ ; $C3H6$ ; $C2H3COOH$ ; $C3H5OH$ )
gọi $C3HyOz$ là công thức chung của $C3H6$ ; $C2H3COOH$ ; $C3H5OH$
$nCO2$ = $3$ . $C3HyOz$ = $1,35$ => $nC3HyOz$ = $0,45$
$nH2$ = $0,75$ – $0,45$ = $0,3$ mol
Bảo toàn khối lượng ta có : $mX$ = $mY$ $nX.MX$ = $nY.MY$
$\frac{nX}{nY}$ = $MY/MX$ = $1,25$
=> $nY$ = $0,8nX$ = $0,6$
$nH2$ pư = $nX$ – $nY$ = $0,2nX$ = $0,2.0,75$ = $0,15$ mol
Bảo toàn mol liên kết pi ta có : $0,45$ = $nH2$ pư + $nBr2$ pư => $nBr2$ pư = $0,3$ mol
$0,6$ mol $Y$ pư vừa đủ với $0,3$ mol $Br2$
=> $0,1$ mol $Y$ pư vừa đủ với $0,05$ mol $Br2$ => $V$ = $\frac{0,05}{0,1}$ = $0,5$ lít
Nguồn: diendan.hocmai
 
Top Bottom