Toán 9 Giải hệ

ankhongu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng tám 2018
1,063
719
151
16
Hà Nội
Dong Da secondary school
Last edited:

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,040
1,804
211
Bắc Giang
Đã thất học :<
[tex]x;y=0[/tex] không là nghiệm
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 1+\frac{3}{5x+y}=\frac{3}{\sqrt{10x}} & \\ 1-\frac{3}{5x+y}=\frac{-1}{\sqrt{y}} & \end{matrix}\right.[/tex]
Cộng vế với vế: [tex]2=\frac{3}{\sqrt{10x}}-\frac{1}{\sqrt{y}}[/tex] (1)
Trừ vế cho vế: [tex]\frac{6}{5x+y}=\frac{3}{\sqrt{10x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}[/tex] (2)
Nhân vế với vế (1) và (2):
[tex]\frac{12}{5x+y}=\frac{9}{10x}-\frac{1}{y}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 50x^2+85xy-9y^2=0\Leftrightarrow (10x-y)(5x+9y)=0\Rightarrow y=10x[/tex]
 
Top Bottom