giải giúp mình bài này vs!

C

chu0tjuk

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=&quot]X là một α-Aminoaxit no, chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot]. Từ m gam X điều chế được m[/FONT][FONT=&quot]1 [/FONT][FONT=&quot]gam đipeptit. Từ 2m gam X điều chế được m[/FONT][FONT=&quot]2 [/FONT][FONT=&quot]gam tripeptit. Đốt cháy m[/FONT][FONT=&quot]1 [/FONT][FONT=&quot]gam đipeptit thu được 0,3 mol nước. Đốt cháy m[/FONT][FONT=&quot]2 [/FONT][FONT=&quot]gam tripeptit thu được 0,55 mol H[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot]O. Giá trị của m là:[/FONT]
[FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]11,25 gam B. 13,35 gam C. 22,50 gam D. 26,70 gam[/FONT]
 
L

lethihongquang

X là một α-Aminoaxit no, chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Từ m gam X điều chế được m1 gam đipeptit. Từ 2m gam X điều chế được m2 gam tripeptit. Đốt cháy m1 gam đipeptit thu được 0,3 mol nước. Đốt cháy m2 gam tripeptit thu được 0,55 mol H2O. Giá trị của m là:
A. 11,25 gam B. 13,35 gam C. 22,50 gam D. 26,70 gamHD:
CTPT của aminoaxit là: CnH2n+1O2N (a mol trong m gam)
2X -> dipeptit + H2O
a mol a/2 mol
3X -> Tripeptit + 2H2O
2a mol 4a/3 mol

Ta có: số mol H2O khi đốt cháy a mol X : (2n+1)a/2= 0.3 + a/2
số mol H2O khi đốt cháy 2a mol X: 2x(2n+1)a/2 = 0.55 + 4a/3

 a=0.15-> n= 2-> m= 0.15 x 75=11.25g
 
Top Bottom