Giải giúp mình bài này với.Làm được câu a rồi mà kg làm được câu b

S

satdjem1993

A1 la`
CH2COONa
|
OH

B1 là
COONa
|
COONa

2 phương trình trên đều viết như bình thường thôi.Còn phương trình thứ 3.ĐÁng lẽ tạo ra CH3C(OH)3
Nhưng do 3 -OH gắn vào 1 C nên chuyển thành CH3COOH.Trong môi trường bazo nên tạo thành CH3COONa
 
C

chuyenhoa2012

có ai chỉ giúp mjh` bài ny hok?
mih` chỉ là hoc sjh trug bih`thay khó! bài tập Hóa của thầy Sơn nek`.

Đề bài:
hòa tan 18,4 g hỗn hợp 2 muối cacbonatcuar 2 kim loại X, Y thuộc nhóm IIA, ở 2 chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít CO2 (đkc). Hai kim loại X, Y là:
A. Be, Mg
B. Mg, Ca
C. Ca, Sr
D. Sr, Ba
 
H

hocmai.hoahoc

Hòa tan 18,4 g hỗn hợp 2 muối cacbonatcuar 2 kim loại X, Y thuộc nhóm IIA, ở 2 chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít CO2 (đkc). Hai kim loại X, Y là:
A. Be, Mg
B. Mg, Ca
C. Ca, Sr
D. Sr, Ba
Hướng dẫn
Đối với dạng bài tập xác định 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm ta thường áp dụng pp giá trị trung bình.
Gọi hai kim loại đó chung là M
MCO3 + HCl == > MCl2 + H2O + CO2
nMCO3 = nCO2 = 0,2 mol
=> Khối lượng phân tử trung bình của MCO3 là : 18,4/0,2 = 92
=>m+ 60 = 92 => M = 32
=> X, Y là Mg( 24) và Ca ( 40)
 
A

a3daudaihoc

co ai giải giúp mình bài này với:cho 2.46 gam hỗn hợp a(Mg,Al,Fe,Zn)tác dụng HCl dư giải phóng 0.1 g khí. 2 gam A tác dụng HCl dư thu được 5.763 gam hỗn hợp muối.%khối lượng Fe trong A là bao nhiêu?
 
T

tiendung926

co ai giải giúp mình bài này với:cho 2.46 gam hỗn hợp a(Mg,Al,Fe,Zn)tác dụng HCl dư giải phóng 0.1 g khí. 2 gam A tác dụng HCl dư thu được 5.763 gam hỗn hợp muối.%khối lượng Fe trong A là bao nhiêu?
4 ẩn mà có 3 dữ kiện..:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
:-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\"
 
G

gamai92

mình vân thấy bực mình k chịu đk???với con người thiếu tế nhị và không biết điều như bạn thì....thành viên trong hocmai sẽ nói NEXT ma thôi satdjem1993 ah:))
 
Last edited by a moderator:
M

manhjoi

mình nghĩ 2g HH kim loại tác dụng với Cl2 thì đúng hơn. Ban thử xem lại đề cái.
 
S

student.pham@yahoo.com.vn

giúp mình giải bài này vs

cho V(ml) dd KMnO4 0.025M tác dụng vừa đủ vs 50ml dd NaN02 0.2M. tìm V. ĐÁP an la 80ml
 
Top Bottom