giải giúp em bài này tí mấy anh chị !

Status
Không mở trả lời sau này.
B

bimbombim

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho A là hỗn hợp bột gồm Ba, Mg , Al
- Lấy m gam A cho vào nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,94 lít H2 (dktc)
- lấy m gam A cho bào dung dịch xút dư tới hết P Ư thấy thoát ra 6,72 lít h2 (đktc)
-lấy m gam A hòa tan bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch axit HCL được một dung dịnh và 9.184 lít H2 (đktc)
hãy tính m và % khối lượng các Kim Loại trong A
 
T

thienlong233

cho A là hỗn hợp bột gồm Ba, Mg , Al
- Lấy m gam A cho vào nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,94 lít H2 (dktc)
- lấy m gam A cho bào dung dịch xút dư tới hết P Ư thấy thoát ra 6,72 lít h2 (đktc)
-lấy m gam A hòa tan bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch axit HCL được một dung dịnh và 9.184 lít H2 (đktc)
hãy tính m và % khối lượng các Kim Loại trong A

pứ với H2O tạo khí chỉ có Ba, Al

Ba+2H2O-->Ba(OH)2+H2 (1)
x_________________x

2Al+6H2O-->2Al(OH)3+3H2 (2)
z___________________1,5z

nH2=0,31mol

pư với xút dư tạo khí chỉ có Al

2Al+2H2O+2NaOH-->2NaAlO2+3H2 (3)
z_________________________1,5z

nH2=0,3mol

-->nAl=0,2mol

khi pứ với HCl tất cả đều pứ

nH2=0,41mol

Ba+2HCl-->BaCl2+H2 (4)
x_______________x

Mg+2HCl-->MgCl2+H2 (5)
y_______________y

2Al+6HCl-->2AlCl3+3H2 (6)
z________________1,5z

từ (1) và (2) ta có x+1,5z=0,31
từ (3) 1,5z=0,3
từ (4) (5) (6) x+y+1,5z=0,41

giải ra x=0,01, y=0,1, z=0,2

m=mBa+mMg+mAl=9,17g

tính % bạn nhé
 
C

cuhongquyen

bạn nào có cách xác định nhanh: chất có liên kết cộng hóa trị hay liên kết cho nhận không,
chỉ mình với
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom