Giải dùm mình bài này nha

D

duyanh1504

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề: Cho hỗn hợp khí X chứa 0.15 mol hidro và 0.1 mol [tex] C_2[/tex][tex]H_4[/tex]. Cho hỗn hợp X qua Niken nung nóng ta được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch Brom thấy có 0.8 g tham gia phản ứng.
a.Tính hiệu suất phản ứng hidro hóa?
b. Tính tỉ khối của hỗn hợp Y so với Hidro?

Giúp dùm nhé!
 
T

toletbygonebebygone

vì Y qua dung dịch Brom thấy có 0.8 g tham gia phản ứng chứng tỏ Y còn C2H4 với lượng vừa đủ để tác dụng hết với 0.8g Br2
vậy ta có :
C2H4 + Br2 ====>C2H4Br2
0.01 0.01 0.01 mol..
C2H4 + H2 =====> C2H6
0.1-0.01 0.09 mol
vậy số mol C2H4 phản ứng hidro hóa ..:0.1-0.01=0.09 mol
vậy hiệu suất : 0.09/0.1*100%=90%
khối lượng trung bình của Y :
0.09*(C2H6) +(0.15-0.09)*H2 + 0.01*(C2H4Br2) /(0.09+0.01+0.15-0.09)
=(0.09*30+0.06*2+0.1*188) / 0.16=135.125
vậy tỉ khối của Y so với H2 :135.125/2=67.5625
 
J

january_angel

vì Y qua dung dịch Brom thấy có 0.8 g tham gia phản ứng chứng tỏ Y còn C2H4 với lượng vừa đủ để tác dụng hết với 0.8g Br2
vậy ta có :
C2H4 + Br2 ====>C2H4Br2
0.01 0.01 0.01 mol..
C2H4 + H2 =====> C2H6
0.1-0.01 0.09 mol
vậy số mol C2H4 phản ứng hidro hóa ..:0.1-0.01=0.09 mol
vậy hiệu suất : 0.09/0.1*100%=90%
khối lượng trung bình của Y :
0.09*(C2H6) +(0.15-0.09)*H2 + 0.01*(C2H4Br2) /(0.09+0.01+0.15-0.09)
=(0.09*30+0.06*2+0.1*188) / 0.16=135.125

vậy tỉ khối của Y so với H2 :135.125/2=67.5625
Theo em cách làm của loletbygonebebygone đúng rồi nhưng phần tính toán chưa chính xác. Khối lượng mol của Br2 là 160 chứ không phải 80 nên số mol của Br2 là 0,8:160=0,005 (mol) => nC2H4 pư với H2 là 0,1-0,005=0,095(mol)
=>Hiệu suất phản ứng là 95%
Khối lượng triung bình của Y là
(0,095*30+(0,15-0,095)*2+ 0,005*188)/(0,095+0,005+0,15-0,095)=25,1613
Vậy tỉ khối của Y so với H2 là 25,2613:2=12,58065
 
Top Bottom