Ngoại ngữ Giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi baochau1112, 25 Tháng sáu 2017.

Lượt xem: 18,264

 1. zzh0td0gzz

  zzh0td0gzz Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  2,541
  Điểm thành tích:
  384
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  ĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Vì trước đó mình chỉ làm 20 câu sau đó sửa lai và làm tiếp 5 câu từ 20->50
   
  baochau1112 thích bài này.
 2. baochau1112

  baochau1112 Trưởng nhóm Văn | Chủ nhiệm CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  5,796
  Điểm thành tích:
  1,194
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng hết những câu đã làm nhé ^^
  Câu 14, dựa vào nghĩa, conduct: tiến hành
  Em làm nhầm 1 câu trong tổng số các câu đã làm. Và 1 câu sao e bỏ trống?
  Ok e.
  Cái này là lỗi kỹ thuật tại chị cho nên ko sao đâu ^^
  Về bài làm và giải thích, e làm đúng nhé ^^
  E làm đúng all nhé ^^
  Đúng rồi e. Chỗ là invention chứ làm sao là occurence đc ^^
  Công thức vị trí tính từ em làm đúng rồi ^^
   
 3. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  Key chi tiết đây mấy đứa ơi @_@  #Châu Cảm ơn bạn Tuấn nhiều nhiều <3
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2017
 4. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  Bài tập mới cho ở đây nhé @_@
   
  Last edited: 26 Tháng sáu 2017
  Đình Hải thích bài này.
 5. thangvegeta1604

  thangvegeta1604 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  845
  Điểm thành tích:
  124

  1) D. There's no doubt about it.
  2) D. Pretty busy, I think.
  11) A. accurate
  12) D. Secrets.
  13) A. succeed.
  14) D. semester.
  22) C. When living abroad, it's important for us...
  23) D. Intelligent as the may be, the students will not get used to dealing with practical situations.

  29) C. Is thought to be
  30) A. down
  31) C. It was once
  32) A. Had I needed.
  33) B. Being disturbed.
  34) C. receives

  35) D. The three
  36) B. Wear out.
  37) B. A beautiful yellow silky scarf.
  38) D. achieve
  39) C. The cows
  40) B. isn't it.
  47) C. descent
  48) B. captivate.
  49) C. discharged
  50) D. busy

  Bạn xem lại các câu 13,30, 31, 32, 47, 49, 50 nhé!!!
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2017
  khuattuanmeo thích bài này.
 6. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  1D
  2D
  22C
  23D
  29C
  30C
  31B
  32C
  33B
  34C
  35D
  36B
  37D
  38D
  39C
  40A
  11A
  12D
  13B
  14D
  47A
  48B
  49B
  50D

  Câu 49, 50 chọn OPPOSITE meaning, bạn xem lại nhé!!!
  Thân!!!
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2017
  khuattuanmeo thích bài này.
 7. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,218
  Điểm thành tích:
  219

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
  Question 1. A
  . teacher B. lesson C. action D. police
  Question 2. A. importance B. happiness C. employment D. relation

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  Question 3. A
  . date B. face C. page D. map
  Question 4. A. played B. planned C. cooked D. lived
  Gạch chân chỗ nào vậy chị gái.
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
  Question 5.
  Liz is telling Andrew about her first novel.
  Liz: "Guess what? My first novel has just been published." Andrew: " "
  A. It's my pleasure.
  B. Congratulations!
  C. Better luck next time!
  D. It's very kind of you.
  Question 6. Jenny and her teacher are meeting at the bus stop.
  Jenny: "Good afternoon, Miss. How are you?" Teacher: " . And you?"
  A. I'm going home
  B. I'm leaving now
  C. I'm thirty years old
  D. Fine, thank you

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
  Question 7.
  As a sociable boy, Jack enjoys spending his free time going out with friends.
  A. mischievous B. outgoing C. caring D. shy
  Question 8. It's not a pleasant feeling to discover you've been taken for a ride by a close friend.
  A. driven away B. deceived deliberately C. given a lift D. treated with sincerity

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
  Question 9.
  Heavy rain makes driving on the road very difficult.
  A. hard B. easy C. interesting D. simple
  Question 10. A series of programs have been broadcast to raise public awareness of healthy living.
  A. experience B. understanding C. confidence D. assistance

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 11.
  It is not always easy to make a good .......... at the last minute.
  A. decide B. decision C. decisive D. decisively
  Question 12. Mr Brown has kindly agreed to spare us some of his ........ time to answer our questions.
  A. valuable B. worthy C. costly D. beneficial
  Question 13. More and more investors are pouring ........ money into food and beverage start-ups.
  A. an B. the C. Ø D. a
  Question 14. A survey was ....... to study the effects of smoking on young adults.
  A. commented B. filled C. conducted D. carried
  Question 15. The better the weather is, ...... .
  A. the most crowded the beaches get
  B. the most the beaches get crowded
  C. the more crowded the beaches get
  D. the more the beaches get crowded
  Question 16. The book ....... you gave me is very interesting.
  A. when B. which C. who D. where
  Question 17. The ......... of the Internet has played an important part in the development of communication.
  A. research B. occurrence C. invention D. display
  Question 18. When the manager of our company retires, the deputy manager will ....... that position.
  A. stand for B. take over C. catch on D. hold on
  Question 19. I ...... my old school teacher last week.
  A. visited B. visit C. am visiting D. have visited
  Question 20. Paul has just sold his ....... car and intends to buy a new one.
  A. black old Japanese B. Japanese old black C. old black Japanese D. old Japanese black
  Question 21. You ....... use your mobile phone during the test. It's against the rules.
  A. mightn't B. mustn't C. oughtn't D. needn't
  Question 22. A university degree is considered to be a ....... for entry into most professions.
  A. demand B. requisite C. claim D. request

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
  Question 49.
  Some kinds of fish live in fresh water. Others live in sea water.

  A. Some kinds of fish live in fresh water, for others live in sea water.

  B. Some kinds of fish live in fresh water, and others live in sea water.

  C. Some kinds of fish live in fresh water, or others live in sea water.

  D. Some kinds of fish live in fresh water, so others live in sea water.

  Question 50. My mother is very busy with her work at the office. She still takes good care of us.

  A. In spite of being very busy with her work at the office, my mother takes good care of us.

  B. Because my mother is very busy with her work at the office, she takes good care of us.

  C. My mother is so busy with her work at the office that she cannot take good care of us.

  D. My mother is too busy with her work at the office to take good care of us.
   
 8. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,218
  Điểm thành tích:
  219

  Anh gì đó ơi có thể viết bản word của bài tập k?

  1A 2D 22C 23B 29C 30D 31A 32A 33B 34C 35D 36B 37D 38A 39C 4OA 11A 12D 13B 14D 47A 48B 49A 50B
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2017
 9. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  ĐÁP ÁN CHI TIẾT CHO ĐỀ THI THỬ CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH
  1. “There is no doubt about it” (Đó là điều miễn bàn) là cách trả lời đồng tình với một ý kiến của một ai đó => CHỌN D

  2. Thomas: “Dạo này cậu thế nào rồi?”, Cách trả lời phù hợp là “Khá bận, tôi nghĩ thế?” => CHỌN D

  22. Câu gốc: Chúng tôi sống ở nước ngoài. Thật quan trọng đối với chúng tôi trong việc tạo ra sự cân bằng giữa việc hòa đồng, hội nhập với việc giữ gìn giá trị một cách cá nhân.
  Chọn C, đây là câu rút gọn mệnh đề trạng ngữ, When living abroad, it is important….

  23. Câu gốc: Những học sinh này có thể thông minh. Chúng không quen giải quyết vấn đề thực tế
  Hai câu có sự đối lập nhau, trong 4 đáp án A,B,C,D, ta thấy phù hợp nhất là cấu trúc: Adj + S ….., clause: Intelligent as they may be, the students….=> CHỌN D

  29. Về mặt ngữ pháp: đây là câu bị động với động từ tường thuật

  S + tobe +pII + to V/to have ptII => CHỌN C
  Về mặt ngữ nghĩa: Trong xã hội, một cặp vợ chồng được coi là đơn vị cơ bản của xã hội

  30. Về mặt từ vựng: go out of style: lỗi mốt => CHỌN C
  Về mặt ngữ nghĩa: Tôi không nghĩ là T-shirt và quần jeans sẽ lỗi mốt trong giới trẻ

  31. Về mặt ngữ pháp: cắt giảm mệnh đề, các đáp án A, C, D sai cấu trúc ngữ pháp => CHỌN B
  Về mặt ngữ nghĩa: Từng là một thành phố đông đúc, Prompei đã bị phá hủy bở sự phun trào của núi lửa vào năm 79 sau Công Nguyên

  32. Về mặt ngữ pháp: Đảo ngữ của câu điều kiện loại, ShoulD + S + V, clause => CHỌN C
  Về mặt ngữ nghĩa: Nếu cần sự giúp đỡ, tôi có thể gọi cho hàng xóm và bạn bè của tôi

  33. Về mặt ngữ pháp: thể bị động –ing gerund, => CHỌN B
  Về mặt ngữ nghĩa: Cô ấy khóa cửa phòng suốt cả ngày hôm qua để tránh bị làm phiền

  34. Về mặt ngữ pháp: trong mệnh đề thời gian, động từ không được chia ở thì tiếp diễn hay tương lai. Trong câu này, chúng ta chọn động từ chia ở thì hiện tại do vế sau của câu chia hiện tại => CHỌN C
  Về mặt ngữ nghĩa: Cái lúc mà anh ấy nhận tin nhắn, thật cần thiết một điều rằng anh ấy nên gọi lại cho tôi

  35. Câu này chủ yếu dựa vào ngữ nghĩa: ba góc trong một tam giác cộng lại luôn bằng 180 độ => CHỌN D

  36. Ta có cụm động từ Wear out: sờn, bị mòn đi => CHỌN B

  37. Trật tự tính từ Beatiful – Opinion, Yellow – Color, Silky – Material, => Chọn B

  38. Achieve fame and fortune: đạt được sự nổi tiếng và giàu có

  39. Cụm thành ngữ: Until the cows come home: mãi, rất lâu

  40. Về mặt ngữ pháp: Câu hỏi đuôi bắt đầu bằng đại từ bất định nothing mang nghĩa phủ định, phần đuôi mang nghĩa khẳng định “it”
  Về mặt ngữ nghĩa: không có cái gì bị phá hủy sau trận lũ lụt khủng khiếp này đúng không => Chọn A

  11. A . Từ accurate có chữ “a” khác với các từ còn lại

  12. D. Nguyên tắc đọc đuôi s, es. Đáp án D có cách đọc khác

  13. B. Động từ succeed nhấn trọng âm thứ 2, các từ còn lại là thứ nhất

  14. D. Danh từ semester nhấn trọng âm thứ 2, các từ còn lại là thứ nhất

  47. A. offspring ~ children: con cháu

  48. B. fascinate ~ captivate: mê hoặc, quyến rũ ai

  49. A. discard : loài bỏ >< kept : giữ lại

  50. B. occupied: bận rộn >< free: rảnh rỗi, thảnh thơi
   
 10. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  Tiếp tục nhé ^^
  Choose A, B, C or D to indicate the sentence that is similar in meaning to the one given
  Question 1: It doesn’t matter how much you offer to pay, he won’t sell the antique vase
  A. Although you offer to pay him a lot, he won’t sell the antique vase.
  B. Despite a lot of money you offer to pay, he won’t sell the antique vase.
  C. He won’t sell the antique vase if you offer to pay him a lot of money.
  D. However much you offer to pay, he won’t sell the antique vase.

  Question 2: The best way to make them work hard is to promise them reward.
  A. Promise them a reward and they will work hard.
  B. If you promise to reward, they will word hard.
  C. Reward them and make them work hard.
  D. If they work hard, you should promise to reward them.

  Question 3: I am not certain, but there may be about twenty applicants for the job.
  A. I am not sure if there are about twenty applicants for the job.
  B. At a guess, there are about twenty applicants for the job
  C. I guess that there are twenty applicants for the job
  D. Twenty people are guessed to have applied for the job

  Choose A, B, C or D to indicate the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions:
  Question 4: Mr.Smith’s new neighbors appear to be very friendly.
  A. Inapplicable B. hostile C. amiable D. futile

  Question 5: Henry has found a temporary job in a factory.
  A. Genuine B. eternal C. permanent D. satisfactory

  Choose A, B ,C or D to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each sentence.
  Question 6: Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.
  A. Artifacts B. Textile C. Pottery D. Rugs

  Question 7: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.
  A. Incidental B. misunderstandings C. accidents D. misfortunes

  Choose A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Question 22: Drinking water_______ excessive amounts of fluorides may leave a stained or mottled effect on the enamel of teeth.
  A. containing B. including C. made up of D. composed of

  Question 23: She gave me a _________ box.
  A. small square jewellery metal B. small metal square jewellery
  C. small square metal jewellery D. small jewellery square metal

  Question 24: Ben: Our team has just won the last football match Ann: _______
  A. Good idea. Thanks for the news. B. Yes. I guess it’s very good.
  C. Well, that’s very surprising! D. Yes, it’s our pleasure.

  Question 25: She pays an enormous insurance premium on the family heirloom, her most_______ possession.
  A. worthless B. valueless C. honourable D. treasured

  Question 26: She _______her success to hard work.
  A. described B. devoted C. blamed D. ascribed

  Question 27: I refuse to believe a word of it; it’s a cock-and- _______story.
  A. hen B. goose C. bull D. duck

  Question 28:_______, I decided to stop trading with them.

  A. Despite of the fact that they were the biggest dealer
  B. Though being the biggest dealer
  C. Being the biggest dealer
  D. Even though they were the biggest dealer

  Question 29: When Mr Spendthrift ran out of money, he_______his mother for help.
  A. fell back on B. fell upon C. fell behind D. fell in with

  Question 30: It’s funny you should say that. I’ve just had the _______thought.
  A. like B. identical C. alike D. similar

  Question 31: Newspaper publishers in the States have estimated_______reads a newspaper every day.

  A. nearly 80 percentage of the adult population who
  B. it is nearly 80 percent of the adult population
  C. that nearly 80 percentage of the adult population
  D. that nearly 80 percent of the adult population

  Question 32: Ann: __________
  Ben: Thanks. I will write to you when I come to London
  A. God bless you! B. Have a nice trip! C. Better luck next time! D. Have a go!

  Question 33: The dead man’s widow said he had had a/an_______that he would be killed in an accident.
  A. knowledge B. experience C. presentiment D. warning

  Question 34: If you book in advance you will__________certainly have a better table at our restaurant.
  A. mostly B. almost C. most D. the most
  Question 35: Never_________him stand on the deserted station platform.
  A. will I forget to see B. I will forget to see
  C. will I forget seeing D. I will forget seeing  Choose A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Question 48: Although most species of small birds gather in groups at(A) feeders provided by bird- watchers, the bright red cardinals(B) usually appears alone or (C)with its(D) mate.

  Question 49: Henry David Thoreau was an (A) American writer who is(B) remembered for (C) his faith in religious significance of the nature (D).

  Question 50: Proteins are made up of(A) folded irregularly (B)chains, the links(C) of which(D) are amino acids.

  Biên soạn: Khuattuanmeo - Baochau1112
  Nguồn: diendan.hocmai.vn (st)
   
  Last edited: 27 Tháng sáu 2017
  Khởi Đầu Mới thích bài này.
 11. TajSaker

  TajSaker Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  779
  Điểm thành tích:
  194

  Choose A, B, C or D to indicate the sentence that is similar in meaning to the one given
  Question 1: It doesn’t matter how much you offer to pay, he won’t sell the antique vase
  A. Although you offer to pay him a lot, he won’t sell the antique vase.
  B. Despite a lot of money you offer to pay, he won’t sell the antique vase.
  C. He won’t sell the antique vase if you offer to pay him a lot of money.
  D. However much you offer to pay, he won’t sell the antique vase.

  Question 2: The best way to make them work hard is to promise them reward.
  A. Promise them a reward and they will work hard.
  B. If you promise to reward, they will word hard.
  C. Reward them and make them work hard.
  D. If they work hard, you should promise to reward them.

  Question 3: I am not certain, but there may be about twenty applicants for the job.
  A. I am not sure if there are about twenty applicants for the job.
  B. At a guess, there are about twenty applicants for the job
  C. I guess that there are twenty applicants for the job
  D. Twenty people are guessed to have applied for the job

  Choose A, B, C or D to indicate the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions:
  Question 4: Mr.Smith’s new neighbors appear to be very friendly.
  A. Inapplicable B. hostile C. amiable D. futile

  Question 5: Henry has found a temporary job in a factory.
  A. Genuine B. eternal C. permanent D. satisfactory

  Choose A, B ,C or D to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each sentence.
  Question 6: Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.
  A. Artifacts B. Textile C. Pottery D. Rugs

  Question 7: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.
  A. Incidental B. misunderstandings C. accidents D. misfortunes

  Choose A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Bài thiếu chỗ trống rồi
  Question 22: Drinking water excessive amounts of fluorides may leave a stained or mottled effect on the enamel of teeth.
  A. containing B. including C. made up of D. composed of

  Question 23: She gave me a box.
  A. small square jewellery metal B. small metal square jewellery
  C. small square metal jewellery D. small jewellery square metal

  Question 24: Ben: Our team has just won the last football match Ann:
  A. Good idea. Thanks for the news. B. Yes. I guess it’s very good.
  C. Well, that’s very surprising! D. Yes, it’s our pleasure.

  Question 25: She pays an enormous insurance premium on the family heirloom, her most possession.
  A. worthless B. valueless C. honourable D. treasured

  Question 26: She her success to hard work.
  A. described B. devoted C. blamed D. ascribed

  Question 27: I refuse to believe a word of it; it’s a cock-and- story.
  A. hen B. goose C. bull D. duck

  Question 28: , I decided to stop trading with them.

  A. Despite of the fact that they were the biggest dealer
  B. Though being the biggest dealer
  C. Being the biggest dealer
  D. Even though they were the biggest dealer

  Question 29: When Mr Spendthrift ran out of money, he his mother for help.
  A. fell back on B. fell upon C. fell behind D. fell in with

  Question 30: It’s funny you should say that. I’ve just had the thought. A. like B. identical C. alike D. similar
  A. like B. identical C. alike D. similar

  Question 31: Newspaper publishers in the States have estimated reads a newspaper every day.

  A. nearly 80 percentage of the adult population who
  B. it is nearly 80 percent of the adult population
  C. that nearly 80 percentage of the adult population
  D. that nearly 80 percent of the adult population

  Question 32: Ann: __________
  Ben: Thanks. I will write to you when I come to London
  A. God bless you! B. Have a nice trip! C. Better luck next time! D. Have a go!

  Question 33: The dead man’s widow said he had had a/an that he would be killed in an accident.
  A. knowledge B. experience C. presentiment D. warning

  Choose A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
  Question 48: Although most species of small birds gather in groups at(A) feeders provided by bird- watchers, the bright red cardinals(B) usually appears alone or (C)with its(D) mate. its => their

  Question 49: Henry David Thoreau was an (A) American writer who is(B) remembered for (C) his faith in religious significance of the nature (D). bỏ the

  Question 50: Proteins are made up of(A) folded irregularly (B)chains, the links(C) of which(D) are amino acids. irregularly folded
   
  khuattuanmeobaochau1112 thích bài này.
 12. thangvegeta1604

  thangvegeta1604 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  845
  Điểm thành tích:
  124

  Choose A, B, C or D to indicate the sentence that is similar in meaning to the one given
  Question 1: It doesn’t matter how much you offer to pay, he won’t sell the antique vase
  A. Although you offer to pay him a lot, he won’t sell the antique vase.
  B. Despite a lot of money you offer to pay, he won’t sell the antique vase.
  C. He won’t sell the antique vase if you offer to pay him a lot of money.
  D. However much you offer to pay, he won’t sell the antique vase.
  Question 2: The best way to make them work hard is to promise them reward.
  A. Promise them a reward and they will work hard.
  B. If you promise to reward, they will word hard.
  C. Reward them and make them work hard.
  D. If they work hard, you should promise to reward them.
  Question 3: I am not certain, but there may be about twenty applicants for the job.
  A. I am not sure if there are about twenty applicants for the job.
  B. At a guess, there are about twenty applicants for the job
  C. I guess that there are twenty applicants for the job
  D. Twenty people are guessed to have applied for the job
  Choose A, B, C or D to indicate the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions:
  Question 4: Mr.Smith’s new neighbors appear to be very friendly.
  A. Inapplicable B. hostile C. amiable D. futile
  Question 5: Henry has found a temporary job in a factory.
  A. Genuine B. eternal C. permanent D. satisfactory
  Choose A, B ,C or D to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each sentence.
  Question 6: Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.
  A. Artifacts B. Textile C. Pottery D. Rugs
  Question 7: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.
  A. Incidental B. misunderstandings C. accidents D. misfortunes
  Choose A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 22: Drinking water excessive amounts of fluorides may leave a stained or mottled effect on the enamel of teeth.
  A. containing B. including C. made up of D. composed of
  Question 23: She gave me a box.
  A. small square jewellery metal B. small metal square jewellery
  C. small square metal jewellery D. small jewellery square metal
  Question 24: Ben: Our team has just won the last football match Ann:
  A. Good idea. Thanks for the news. B. Yes. I guess it’s very good.
  C. Well, that’s very surprising! D. Yes, it’s our pleasure.
  Question 25: She pays an enormous insurance premium on the family heirloom, her most possession.
  A. worthless B. valueless C. honourable D. treasured
  Question 26: She her success to hard work.
  A. described B. devoted C. blamed D. ascribed
  Question 27: I refuse to believe a word of it; it’s a cock-and- story.
  A. hen B. goose C. bull D. duck
  Question 28: , I decided to stop trading with them.
  A. Despite of the fact that they were the biggest dealer
  B. Though being the biggest dealer
  C. Being the biggest dealer
  D. Even though they were the biggest dealer
  Question 29: When Mr Spendthrift ran out of money, he his mother for help.
  A. fell back on B. fell upon C. fell behind D. fell in with
  Question 30: It’s funny you should say that. I’ve just had the thought.
  A. like B. identical C. alike D. similar
  Question 31: Newspaper publishers in the States have estimated reads a newspaper every day.
  A. nearly 80 percentage of the adult population who
  B. it is nearly 80 percent of the adult population
  C. that nearly 80 percentage of the adult population
  D. that nearly 80 percent of the adult population
  Question 32: Ann: __________
  Ben: Thanks. I will write to you when I come to London
  A. God bless you! B. Have a nice trip! C. Better luck next time! D. Have a go!
  Question 33: The dead man’s widow said he had had a/an that he would be killed in an accident.
  A. knowledge B. experience C. presentiment D. warning
  Choose A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
  Question 48: Although most species of small birds gather in groups at(A) feeders provided by bird- watchers, the bright red cardinals(B) usually appears alone or (C)with its(D) mate.
  Question 49: Henry David Thoreau was an (A) American writer who is(B) remembered for (C) his faith in religious significance of the nature (D).
  Question 50: Proteins are made up of(A) folded irregularly (B)chains, the links(C) of which(D) are amino acids.
   
  khuattuanmeo thích bài này.
 13. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,218
  Điểm thành tích:
  219

  Choose A, B, C or D to indicate the sentence that is similar in meaning to the one given
  Question 1: It doesn’t matter how much you offer to pay, he won’t sell the antique vase
  A. Although you offer to pay him a lot, he won’t sell the antique vase.
  B. Despite a lot of money you offer to pay, he won’t sell the antique vase.
  C. He won’t sell the antique vase if you offer to pay him a lot of money.
  D. However much you offer to pay, he won’t sell the antique vase.

  Question 2: The best way to make them work hard is to promise them reward.

  A. Promise them a reward and they will work hard.
  B. If you promise to reward, they will word hard.
  C. Reward them and make them work hard.
  D. If they work hard, you should promise to reward them.

  Question 3: I am not certain, but there may be about twenty applicants for the job.
  A. I am not sure if there are about twenty applicants for the job.
  B. At a guess, there are about twenty applicants for the job

  C. I guess that there are twenty applicants for the job
  D. Twenty people are guessed to have applied for the job

  Choose A, B, C or D to indicate the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions:
  Question 4: Mr.Smith’s new neighbors appear to be very friendly.
  A. Inapplicable B. hostile C. amiable D. futile

  Question 5: Henry has found a temporary job in a factory.
  A. Genuine
  B. eternal C. permanent D. satisfactory

  Choose A, B ,C or D to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each sentence.
  Question 6: Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.
  A. Artifacts B. Textile C. Pottery D. Rugs

  Question 7: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.

  A. Incidental B. misunderstandings C. accidents D. misfortunes

  Choose A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Question 22: Drinking water_______ excessive amounts of fluorides may leave a stained or mottled effect on the enamel of teeth.
  A. containing B. including C. made up of D. composed of

  Question 23: She gave me a _________ box.
  A. small square jewellery metal B. small metal square jewellery

  C. small square metal jewellery D. small jewellery square metal

  Question 24: Ben: Our team has just won the last football match Ann: _______
  A. Good idea. Thanks for the news. B. Yes. I guess it’s very good.

  C. Well, that’s very surprising! D. Yes, it’s our pleasure.

  Question 25: She pays an enormous insurance premium on the family heirloom, her most_______ possession.
  A. worthless B. valueless C. honourable
  D. treasured

  Question 26: She _______her success to hard work.

  A. described B. devoted C. blamed D. ascribed

  Question 27: I refuse to believe a word of it; it’s a cock-and- _______story.

  A. hen B. goose C. bull D. duck

  Question 28:_______, I decided to stop trading with them.

  A. Despite of the fact that they were the biggest dealer
  B. Though being the biggest dealer
  C. Being the biggest dealer
  D. Even though they were the biggest dealer

  Question 29: When Mr Spendthrift ran out of money, he_______his mother for help.

  A. fell back on B. fell upon C. fell behind D. fell in with

  Question 30: It’s funny you should say that. I’ve just had the _______thought.

  A. like B. identical C. alike D. similar

  Question 31: Newspaper publishers in the States have estimated_______reads a newspaper every day.

  A. nearly 80 percentage of the adult population who
  B. it is nearly 80 percent of the adult population
  C. that nearly 80 percentage of the adult population

  D. that nearly 80 percent of the adult population

  Question 32: Ann: __________
  Ben: Thanks. I will write to you when I come to London
  A. God bless you!
  B. Have a nice trip! C. Better luck next time! D. Have a go!

  Question 33: The dead man’s widow said he had had a/an_______that he would be killed in an accident.

  A. knowledge B. experience C. presentiment D. warning

  Question 34: If you book in advance you will__________certainly have a better table at our restaurant.

  A. mostly B. almost C. most D. the most
  Question 35: Never_________him stand on the deserted station platform.

  A. will I forget to see B. I will forget to see
  C. will I forget seeing D. I will forget seeing


  Choose A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Question 48: Although most species of small birds gather in groups at(A) feeders provided by bird- watchers, the bright red cardinals(B) usually appears alone or (C)with its(D) mate. Their

  Question 49: Henry David Thoreau was an (A) American writer who is(B) remembered for (C) his faith in religious significance of the nature (D). nature

  Question 50: Proteins are made up of(A) folded irregularly (B)chains, the links(C) of which(D) are amino acids.

   
  khuattuanmeo thích bài này.
 14. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  Mình nghĩ là bạn đúng hết rồi nhé :D :D :D
  Bạn xem lại các câu 2. 3. 23. 26. 30. 48. 49 nhé

  Bạn xem lại các câu 1, 2, 3, 5, 28, 33, 35 nhé!!!
   
  Một Nửa Của Sự Thật thích bài này.
 15. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  @thangvegeta1604 @TajSaker @Mộtnửacủasựthật KEY CHI TIẾT ^^
  Choose A, B, C or D to indicate the sentence that is similar in meaning to the one given
  Question 1: It doesn’t matter how much you offer to pay, he won’t sell the antique vase
  A. Although you offer to pay him a lot, he won’t sell the antique vase.
  B. Despite a lot of money you offer to pay, he won’t sell the antique vase.
  C. He won’t sell the antique vase if you offer to pay him a lot of money.
  D. However much you offer to pay, he won’t sell the antique vase.
  => Câu gốc: Dù cho bạn có trả bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bán cái bình cổ đó đâu

  Câu này có 2 câu đúng cả về nghĩa lẫn ngữ pháp là A & D, tuy nhiên, hãy xem xét kĩ một chút:
  - Ở ý A, Mặc dù bạn trả nhiều tiền cho anh ấy, ở đây ám chỉ hành động đã diễn ra rồi

  - Ở ý B, Dù cho bạn trả nhiều tiền cho anh ấy, ở đây muốn nói lên một sự thật hiển nhiên, => Chọn D

  Question 2: The best way to make them work hard is to promise them reward.
  A. Promise them a reward and they will work hard.
  B. If you promise to reward, they will word hard.
  C. Reward them and make them work hard.
  D. If they work hard, you should promise to reward them.
  => Câu gốc: Cách tốt nhất để khiến họ làm việc chăm chỉ là hứa sẽ thưởng cho họ

  Câu phù hợp về nghĩa là đáp án B


  Question 3: I am not certain, but there may be about twenty applicants for the job.
  A. I am not sure if there are about twenty applicants for the job.
  B. At a guess, there are about twenty applicants for the job
  C. I guess that there are twenty applicants for the job
  D. Twenty people are guessed to have applied for the job
  => Câu gốc: Tôi không chắc chắn, nhưng có thể có 20 ứng cử viên cho công việc
  Câu phù hợp về nghĩa là B

  Choose A, B, C or D to indicate the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions:
  Question 4: Mr.Smith’s new neighbors appear to be very friendly.
  A. Inapplicable B. hostile C. amiable D. Futile
  => Friendly: thân thiện >< hostile: thù địch

  Question 5: Henry has found a temporary job in a factory.
  A. Genuine B. eternal C. permanent D. satisfactory
  => temporary: tạm thời >< permanent: vĩnh viễn, dài lâu


  Choose A, B ,C or D to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each sentence.
  Question 6: Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.
  A. Artifacts B. Textile C. Pottery D. Rugs
  => carpets = rugs: thảm

  Question 7: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.
  A. Incidental B. misunderstandings C. accidents D. misfortunes
  => mishap = accidents: rủi ro, tai nạn


  Choose A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 22: Drinking water_______ excessive amounts of fluorides may leave a stained or mottled effect on the enamel of teeth.
  A. containing B. including C. made up of D. composed of
  => containing: chứa


  Question 23: She gave me a _________ box.
  A. small square jewellery metal B. small metal square jewellery
  C. small square metal jewellery D. small jewellery square metal
  => Chọn C, phù hợp với trật tự của tính từ


  Question 24: Ben: Our team has just won the last football match Ann: _______
  A. Good idea. Thanks for the news. B. Yes. I guess it’s very good.
  C. Well, that’s very surprising! D. Yes, it’s our pleasure.
  => Đội của chúng ta vừa mới thắng trận chugn kết
  - ồ, thật là ngạc nhiên

  Question 25: She pays an enormous insurance premium on the family heirloom, her most_______ possession.
  A. worthless B. valueless C. honourable D. treasured
  => treasured: đáng quý, quý báu

  Worthless = valueless: không có giá trị gì cả
  Priceless: vô giá, không gì mua được


  Question 26: She _______her success to hard work.
  A. described B. devoted C. blamed D. Ascribed
  => acribed to: được cho là

  Question 27: I refuse to believe a word of it; it’s a cock-and- _______story.
  A. hen B. goose C. bull D. Duck
  => cock-and-bull: chuyện bịa, không tin được

  Question 28:_______, I decided to stop trading with them.
  A. Despite of the fact that they were the biggest dealer
  B. Though being the biggest dealer
  C. Being the biggest dealer
  D. Even though they were the biggest dealer
  => Even though = despite the fact that = in spite of the fact that: mặc dù

  Question 29: When Mr Spendthrift ran out of money, he_______his mother for help.
  A. fell back on B. fell upon C. fell behind D. fell in with
  => fall back on: cuối cùng phải dùng đến

  Question 30: It’s funny you should say that. I’ve just had the _______thought.
  A. like B. identical C. alike D. Similar
  => similar: tương đồng, tương tự

  Identical: giống nhau về mọi mặt
  Alike: giống nhau về hình dáng và kích thước

  Question 31: Newspaper publishers in the States have estimated_______reads a newspaper every day.
  A. nearly 80 percentage of the adult population who
  B. it is nearly 80 percent of the adult population
  C. that nearly 80 percentage of the adult population
  D. that nearly 80 percent of the adult population
  => estimated that…

  Chọn D, phù hợp về mặt nghĩa và ngữ pháp


  Question 32: Ann: __________
  Ben: Thanks. I will write to you when I come to London
  A. God bless you! B. Have a nice trip! C. Better luck next time! D. Have a go!
  => have a nice trip: có một chuyến đi vui vẻ nhé

  Đáp lại: Cảm ơn…

  Question 33: The dead man’s widow said he had had a/an_______that he would be killed in an accident.
  A. knowledge B. experience C. presentiment D. warning
  => Cái chết của người đàn bà góa phụ đã nói cho anh ấy biết một điềm báo rằng anh ấy sẽ bị giết trong một vụ tai nạn


  Question 34: If you book in advance you will__________certainly have a better table at our restaurant.
  A. mostly B. almost C. most D. the most

  => almost certainly: gần như chắc chắn

  Question 35: Never_________him stand on the deserted station platform.
  A. will I forget to see B. I will forget to see
  C. will I forget seeing D. I will forget seeing
  => Cấu trúc câu đảo ngữ: never + trợ động từ + chủ ngữ + …
  Forget + V-ing-: quên đã làm gì

  Choose A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
  Question 48: Although most species of small birds gather in groups at(A) feeders provided by bird- watchers, the bright red cardinals(B) usually appears alone or (C)with its(D) mate.
  => D sửa thành theirs

  Question 49: Henry David Thoreau was an (A) American writer who is(B) remembered for (C) his faith in religious significance of the nature (D).
  => D, bỏ mạo từ the


  Question 50: Proteins are made up of(A) folded irregularly (B)chains, the links(C) of which(D) are amino acids.
  => B sửa thành irregularly folded

  Biên soạn: Khuattuanmeo - Baochau1112
  Nguồn: diendan.hocmai.vn (st)
   
  Một Nửa Của Sự Thật thích bài này.
 16. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline is pronounced differently from the rest
  Question 1:

  A. Opened B. Believed C. Received D. Hoped
  Question 2:
  A. Garage B. Shortage C. Courage D. Luggage

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress
  Question 3:

  A. Interview B. Difficulty C. Simplicity D. Beautiful
  Question 4:
  A. Arrive B. Doctor C. Teacher D. Offer

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions
  Question 5: If one doesn’t have respect for himself, you can’t expect others to respect him.
  Question 6: The governor, with his wife and children, are at home watching the election returns on TV. D
  Question 7: I often look into new words in the dictionary whenever I don’t know their meanings.

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
  Question 8: The policeman_______ my details
  A. took in B. took down C. put up with D. made up

  Question 9: My daughter is learning to play_______ violin at _______ school
  A. a/the B. the/a C. the/0 D.0 /the

  Question 10: I have three brothers,_______ are professional athletes
  A. two of them
  B. two of that
  C. two of who
  D. two of whom

  Question 11: If I_________ in her position, I could turn down the job
  A. am
  B.had been
  C. will be
  D. were


  Question 12: I don’t like _______ when I am not there


  A. criticizing
  B. being criticized
  C. to criticize
  D. to be criticized

  Question 13: The government should take_______ to reduce the current high unemployment rate
  A. solutions
  B. changes
  C. steps
  D. measures

  Question 14: Let me know immediately if you hear any_______ news
  A. further
  B. farther
  C. furthest
  D. farthest

  Question 15: My friend often shows her_______ whenever I have troubles

  A. sympathetic
  B. sympathize
  C. sympathetically
  D. sympathy

  Question 16:_______ appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion
  A. When the
  B. That the
  C. The
  D. The which

  Question 17:_______ my father sat down for lunch than there was a knock at the door
  A. Hardly had
  B. No sooner had
  C. At no time had
  D. Never before had

  Question 18: So little_______ about mathematics that the lecture was completely beyond me
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know

  Question 19: He found _______ to answer all the questions within the time given
  A. it impossibly
  B. it impossible
  C. that impossibly
  D. that impossible

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of following exchanges
  Question 20: Maria: “I’m talking my end-of-term examination tomorrow”
  - Sarah: “_______ ”
  A. Good luck
  B. Good chance
  C. Good day
  D. Good time

  Question 21: - “_______ ”
  - “I’ve lost my passport”
  A. What’s the matter, Linda?
  B.What’s the news on TV?
  C. What’s on your mind?
  D. How’s everything?

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in the meaning to the underlined part in each of the following questions
  Question 22: Please do up your safety belt before we begin the journey
  A. wear
  B. loosen
  C. fasten
  D. carry

  Question 23: The aircraft carrier is indispensable in naval operations against sea or shore based enemies
  A. unique
  B. novel
  C. vital
  D. exotic

  Mark the letter A, B, C or D on your sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following sentences
  Question 24: “That is a well-behaved boy whose behavior has nothing to complain about”
  A. good behavior
  B. behaving improperly
  C. behaving nice
  D. behaving cleverly

  Question 25: She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends when she went abroad to study
  A. made room for
  B. put in charge of
  C. lost control of
  D. got in touch with

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning in each of the following questions
  Question 26: It’s no use reading that book
  A. You should read that book
  B. That book has not been used
  C. That book is not worth reading
  D. I have used the book for a long time

  Question 27: We lost the game because of my mistake
  A. The game was lost, which was a mistake
  B. My mistake was to lose the game
  C. If I had maDe a mistake, the game would not have been lost
  D. It was because of my mistake that we didn’t win the game

  Question 28: “It is you that stole my purse” Mrs. Pike said to the young man
  A. Mrs. Pike accused the young man of stealing her purse
  B. Mrs. Pike asked the young man to steal her purse
  C. Mrs. Pike told the young man that it was you that stole her purse
  D. Mrs. Pike denied the young man of stealing her purse
  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentences that best combines each pair of sentences the following questions
  Question 29: He spent all his money. He even borrowed some from me
  A. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all
  B. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all
  C. Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me
  D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well


  Question 30: Women still cover their heads in some countries. They did so in the past
  A. In the past, women cover their heads but they do so today in some countries
  B. Women still cover their heads in some countries as they did in the past
  C. Women still cover their heads in some countries similar to what they did do so in the past
  D. Women still cover their heads in some countries as they did so in the past
  Biên soạn: @khuattuanmeo - @baochau1112 :D
  Nguồn: diendan.hocmai.vn (st)

   
  joon_young#1 thích bài này.
 17. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline is pronounced differently from the rest
  Question 1:

  A. Opened B. Believed C. Received D. Hoped
  Question 2:
  A. Garage B. Shortage C. Courage D. Luggage

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress
  Question 3:

  A. Interview B. Difficulty C. Simplicity D. Beautiful
  Question 4:
  A. Arrive B. Doctor C. Teacher D. Offer

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions
  Question 5: If one doesn’t have respect for himself, you can’t expect others to respect him. => he
  Question 6: The governor, with his wife and children, are at home watching the election returns on TV. => is
  Question 7: I often look into new words in the dictionary whenever I don’t know their meanings. => look up

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
  Question 8: The policeman_______ my details
  A. took in
  B. took down C. put up with D. made up

  Question 9: My daughter is learning to play_______ violin at _______ school
  A. a/the B. the/a
  C. the/0 D.0 /the

  Question 10: I have three brothers,_______ are professional athletes
  A. two of them
  B. two of that
  C. two of who

  D. two of whom

  Question 11: If I_________ in her position, I could turn down the job
  A. am
  B.had been
  C. will be

  D. were


  Question 12: I don’t like _______ when I am not there


  A. criticizing

  B. being criticized
  C. to criticize
  D. to be criticized

  Question 13: The government should take_______ to reduce the current high unemployment rate
  A. solutions
  B. changes
  C. steps

  D. measures

  Question 14: Let me know immediately if you hear any_______ news

  A. further
  B. farther
  C. furthest
  D. farthest

  Question 15: My friend often shows her_______ whenever I have troubles

  A. sympathetic
  B. sympathize
  C. sympathetically

  D. sympathy

  Question 16:_______ appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion
  A. When the

  B. That the
  C. The
  D. The which

  Question 17:_______ my father sat down for lunch than there was a knock at the door
  A. Hardly had

  B. No sooner had
  C. At no time had
  D. Never before had

  Question 18: So little_______ about mathematics that the lecture was completely beyond me
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know

  D. did I know

  Question 19: He found _______ to answer all the questions within the time given
  A. it impossibly

  B. it impossible
  C. that impossibly
  D. that impossible

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of following exchanges
  Question 20: Maria: “I’m talking my end-of-term examination tomorrow”
  - Sarah: “_______ ”

  A. Good luck
  B. Good chance
  C. Good day
  D. Good time

  Question 21: - “_______ ”
  - “I’ve lost my passport”

  A. What’s the matter, Linda?
  B.What’s the news on TV?
  C. What’s on your mind?
  D. How’s everything?

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in the meaning to the underlined part in each of the following questions
  Question 22: Please do up your safety belt before we begin the journey
  A. wear
  B. loosen

  C. fasten
  D. carry

  Question 23: The aircraft carrier is indispensable in naval operations against sea or shore based enemies
  A. unique
  B. novel

  C. vital
  D. exotic

  Mark the letter A, B, C or D on your sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following sentences
  Question 24: “That is a well-behaved boy whose behavior has nothing to complain about”
  A. good behavior

  B. behaving improperly
  C. behaving nice
  D. behaving cleverly

  Question 25: She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends when she went abroad to study
  A. made room for
  B. put in charge of
  C. lost control of

  D. got in touch with

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning in each of the following questions
  Question 26: It’s no use reading that book
  A. You should read that book
  B. That book has not been used

  C. That book is not worth reading
  D. I have used the book for a long time

  Question 27: We lost the game because of my mistake
  A. The game was lost, which was a mistake
  B. My mistake was to lose the game
  C. If I had maDe a mistake, the game would not have been lost

  D. It was because of my mistake that we didn’t win the game

  Question 28: “It is you that stole my purse” Mrs. Pike said to the young man

  A. Mrs. Pike accused the young man of stealing her purse
  B. Mrs. Pike asked the young man to steal her purse
  C. Mrs. Pike told the young man that it was you that stole her purse
  D. Mrs. Pike denied the young man of stealing her purse
  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentences that best combines each pair of sentences the following questions
  Question 29: He spent all his money. He even borrowed some from me
  A. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all
  B. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all
  C. Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me

  D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well


  Question 30: Women still cover their heads in some countries. They did so in the past
  A. In the past, women cover their heads but they do so today in some countries

  B. Women still cover their heads in some countries as they did in the past
  C. Women still cover their heads in some countries similar to what they did do so in the past
  D. Women still cover their heads in some countries as they did so in the past
   
 18. Quang Trungg

  Quang Trungg Học sinh xuất sắc Thành viên

  Bài viết:
  4,677
  Điểm thành tích:
  879
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Mai Dịch

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline is pronounced differently from the rest
  Question 1:

  A. Opened B. Believed C. Received D. Hoped
  Question 2:
  A. Garage B. Shortage C. Courage D. Luggage

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress
  Question 3:

  A. Interview B. Difficulty C. Simplicity D. Beautiful
  Question 4:
  A. Arrive B. Doctor C. Teacher D. Offer

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions
  Question 5: If one doesn’t have respect for himself, you can’t expect others to respect him. => he
  Question 6: The governor, with his wife and children, are at home watching the election returns on TV. => is
  Question 7: I often look into new words in the dictionary whenever I don’t know their meanings. => look up

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
  Question 8: The policeman_______ my details
  A. took in B. took down C. put up with D. made up

  Question 9: My daughter is learning to play_______ violin at _______ school
  A. a/the B. the/a C. the/0 D.0 /the

  Question 10: I have three brothers,_______ are professional athletes
  A. two of them
  B. two of that
  C. two of who
  D. two of whom

  Question 11: If I_________ in her position, I could turn down the job
  A. am
  B.had been
  C. will be
  D. were


  Question 12: I don’t like _______ when I am not there


  A. criticizing
  B. being criticized
  C. to criticize
  D. to be criticized

  Question 13: The government should take_______ to reduce the current high unemployment rate
  A. solutions
  B. changes
  C. steps
  D. measures

  Question 14: Let me know immediately if you hear any_______ news
  A. further
  B. farther
  C. furthest
  D. farthest

  Question 15: My friend often shows her_______ whenever I have troubles

  A. sympathetic
  B. sympathize
  C. sympathetically
  D. sympathy

  Question 16:_______ appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion
  A. When the
  B. That the
  C. The
  D. The which

  Question 17:_______ my father sat down for lunch than there was a knock at the door
  A. Hardly had
  B. No sooner had
  C. At no time had
  D. Never before had

  Question 18: So little_______ about mathematics that the lecture was completely beyond me
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know

  Question 19: He found _______ to answer all the questions within the time given
  A. it impossibly
  B. it impossible
  C. that impossibly
  D. that impossible

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of following exchanges
  Question 20: Maria: “I’m talking my end-of-term examination tomorrow”
  - Sarah: “_______ ”
  A. Good luck
  B. Good chance
  C. Good day
  D. Good time

  Question 21: - “_______ ”
  - “I’ve lost my passport”
  A. What’s the matter, Linda?
  B.What’s the news on TV?
  C. What’s on your mind?
  D. How’s everything?

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in the meaning to the underlined part in each of the following questions
  Question 22: Please do up your safety belt before we begin the journey
  A. wear
  B. loosen
  C. fasten
  D. carry

  Question 23: The aircraft carrier is indispensable in naval operations against sea or shore based enemies
  A. unique
  B. novel
  C. vital
  D. exotic

  Mark the letter A, B, C or D on your sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following sentences
  Question 24: “That is a well-behaved boy whose behavior has nothing to complain about”
  A. good behavior
  B. behaving improperly
  C. behaving nice
  D. behaving cleverly

  Question 25: She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends when she went abroad to study
  A. made room for
  B. put in charge of
  C. lost control of
  D. got in touch with

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning in each of the following questions
  Question 26: It’s no use reading that book
  A. You should read that book
  B. That book has not been used
  C. That book is not worth reading
  D. I have used the book for a long time

  Question 27: We lost the game because of my mistake
  A. The game was lost, which was a mistake
  B. My mistake was to lose the game
  C. If I had maDe a mistake, the game would not have been lost
  D. It was because of my mistake that we didn’t win the game

  Question 28: “It is you that stole my purse” Mrs. Pike said to the young man
  A. Mrs. Pike accused the young man of stealing her purse
  B. Mrs. Pike asked the young man to steal her purse
  C. Mrs. Pike told the young man that it was you that stole her purse
  D. Mrs. Pike denied the young man of stealing her purse
  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentences that best combines each pair of sentences the following questions
  Question 29: He spent all his money. He even borrowed some from me
  A. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all
  B. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all
  C. Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me
  D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well


  Question 30: Women still cover their heads in some countries. They did so in the past
  A. In the past, women cover their heads but they do so today in some countries
  B. Women still cover their heads in some countries as they did in the past
  C. Women still cover their heads in some countries similar to what they did do so in the past
  D. Women still cover their heads in some countries as they did so in the past
   
 19. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,218
  Điểm thành tích:
  219

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline is pronounced differently from the rest
  Question 1:
  A. Opened B. Believed C. Received D. Hoped
  Question 2:
  A. Garage B. Shortage C. Courage D. Luggage

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress
  Question 3:
  A. Interview B. Difficulty C. Simplicity D. Beautiful
  Question 4:
  A. Arrive B. Doctor C. Teacher D. Offer

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions
  Question 5: If one doesn’t have respect for himself, he can’t expect others to respect him.
  Question 6: The governor, with his wife and children, is at home watching the election returns on TV.
  Question 7: I often look up new words in the dictionary whenever I don’t know their meanings.

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
  Question 8: The policeman_______ my details
  A. took in B. took down C. put up with D. made up

  Question 9: My daughter is learning to play_______ violin at _______ school
  A. a/the B. the/a C. the/0 D.0 /the

  Question 10: I have three brothers,_______ are professional athletes
  A. two of them
  B. two of that
  C. two of who
  D. two of whom

  Question 11: If I_________ in her position, I could turn down the job
  A. am
  B.had been
  C. will be
  D. were


  Question 12: I don’t like _______ when I am not there


  A. criticizing
  B. being criticized
  C. to criticize
  D. to be criticized

  Question 13: The government should take_______ to reduce the current high unemployment rate
  A. solutions
  B. changes
  C. steps
  D. measures

  Question 14: Let me know immediately if you hear any_______ news
  A. further
  B. farther
  C. furthest
  D. farthest

  Question 15: My friend often shows her_______ whenever I have troubles

  A. sympathetic
  B. sympathize
  C. sympathetically
  D. sympathy

  Question 16:_______ appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion
  A. When the
  B. That the
  C. The
  D. The which

  Question 17:_______ my father sat down for lunch than there was a knock at the door
  A. Hardly had
  B. No sooner had
  C. At no time had
  D. Never before had

  Question 18: So little_______ about mathematics that the lecture was completely beyond me
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know

  Question 19: He found _______ to answer all the questions within the time given
  A. it impossibly
  B. it impossible
  C. that impossibly
  D. that impossible

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of following exchanges
  Question 20: Maria: “I’m talking my end-of-term examination tomorrow”
  - Sarah: “_______ ”
  A. Good luck
  B. Good chance
  C. Good day
  D. Good time

  Question 21: - “_______ ”
  - “I’ve lost my passport”
  A. What’s the matter, Linda?
  B.What’s the news on TV?
  C. What’s on your mind?
  D. How’s everything?

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in the meaning to the underlined part in each of the following questions
  Question 22: Please do up your safety belt before we begin the journey
  A. wear
  B. loosen
  C. fasten
  D. carry

  Question 23: The aircraft carrier is indispensable in naval operations against sea or shore based enemies
  A. unique
  B. novel
  C. vital
  D. exotic (E-tic)

  Mark the letter A, B, C or D on your sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following sentences
  Question 24: “That is a well-behaved boy whose behavior has nothing to complain about”
  A. good behavior
  B. behaving improperly
  C. behaving nice
  D. behaving cleverly

  Question 25: She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends when she went abroad to study
  A. made room for
  B. put in charge of
  C. lost control of
  D. got in touch with

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning in each of the following questions
  Question 26: It’s no use reading that book
  A. You should read that book
  B. That book has not been used
  C. That book is not worth reading
  D. I have used the book for a long time

  Question 27: We lost the game because of my mistake
  A. The game was lost, which was a mistake
  B. My mistake was to lose the game
  C. If I had made a mistake, the game would not have been lost
  D. It was because of my mistake that we didn’t win the game

  Question 28: “It is you that stole my purse” Mrs. Pike said to the young man
  A. Mrs. Pike accused the young man of stealing her purse
  B. Mrs. Pike asked the young man to steal her purse
  C. Mrs. Pike told the young man that it was you that stole her purse
  D. Mrs. Pike denied the young man of stealing her purse
  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentences that best combines each pair of sentences the following questions
  Question 29: He spent all his money. He even borrowed some from me
  A. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all
  B. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all
  C. Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me
  D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well


  Question 30: Women still cover their heads in some countries. They did so in the past
  A. In the past, women cover their heads but they do so today in some countries
  B. Women still cover their heads in some countries as they did in the past
  C. Women still cover their heads in some countries similar to what they did do so in the past
  D. Women still cover their heads in some countries as they did so in the past
   
  Ng.Klinhjoon_young#1 thích bài này.
 20. TajSaker

  TajSaker Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  779
  Điểm thành tích:
  194

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline is pronounced differently from the rest
  Question 1:

  A. Opened B. Believed C. Received D. Hoped
  Question 2:
  A. Garage B. Shortage C. Courage D. Luggage

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress
  Question 3:

  A. Interview B. Difficulty C. Simplicity D. Beautiful
  Question 4:
  A. Arrive B. Doctor C. Teacher D. Offer

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions
  Question 5: If one doesn’t have respect for himself, you can’t expect others to respect him. he
  Question 6: The governor, with his wife and children, are at home watching the election returns on TV. is
  Question 7: I often look into new words in the dictionary whenever I don’t know their meanings. look up

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
  Question 8: The policeman_______ my details
  A. took in B. took down C. put up with D. made up

  Question 9: My daughter is learning to play_______ violin at _______ school
  A. a/the B. the/a C. the/0 D.0 /the

  Question 10: I have three brothers,_______ are professional athletes
  A. two of them
  B. two of that
  C. two of who
  D. two of whom

  Question 11: If I_________ in her position, I could turn down the job
  A. am
  B.had been
  C. will be
  D. were


  Question 12: I don’t like _______ when I am not there


  A. criticizing
  B. being criticized
  C. to criticize
  D. to be criticized

  Question 13: The government should take_______ to reduce the current high unemployment rate
  A. solutions
  B. changes
  C. steps
  D. measures

  Question 14: Let me know immediately if you hear any_______ news
  A. further
  B. farther
  C. furthest
  D. farthest

  Question 15: My friend often shows her_______ whenever I have troubles

  A. sympathetic
  B. sympathize
  C. sympathetically
  D. sympathy

  Question 16:_______ appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion
  A. When the
  B. That the
  C. The
  D. The which

  Question 17:_______ my father sat down for lunch than there was a knock at the door
  A. Hardly had
  B. No sooner had
  C. At no time had
  D. Never before had

  Question 18: So little_______ about mathematics that the lecture was completely beyond me
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know

  Question 19: He found _______ to answer all the questions within the time given
  A. it impossibly
  B. it impossible
  C. that impossibly
  D. that impossible

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of following exchanges
  Question 20: Maria: “I’m talking my end-of-term examination tomorrow”
  - Sarah: “_______ ”
  A. Good luck
  B. Good chance
  C. Good day
  D. Good time

  Question 21: - “_______ ”
  - “I’ve lost my passport”
  A. What’s the matter, Linda?
  B.What’s the news on TV?
  C. What’s on your mind?
  D. How’s everything?

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in the meaning to the underlined part in each of the following questions
  Question 22: Please do up your safety belt before we begin the journey
  A. wear
  B. loosen
  C. fasten
  D. carry

  Question 23: The aircraft carrier is indispensable in naval operations against sea or shore based enemies
  A. unique
  B. novel
  C. vital
  D. exotic

  Mark the letter A, B, C or D on your sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following sentences
  Question 24: “That is a well-behaved boy whose behavior has nothing to complain about”
  A. good behavior
  B. behaving improperly
  C. behaving nice
  D. behaving cleverly

  Question 25: She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends when she went abroad to study
  A. made room for
  B. put in charge of
  C. lost control of
  D. got in touch with

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning in each of the following questions
  Question 26: It’s no use reading that book
  A. You should read that book
  B. That book has not been used
  C. That book is not worth reading
  D. I have used the book for a long time

  Question 27: We lost the game because of my mistake
  A. The game was lost, which was a mistake
  B. My mistake was to lose the game
  C. If I had maDe a mistake, the game would not have been lost
  D. It was because of my mistake that we didn’t win the game

  Question 28: “It is you that stole my purse” Mrs. Pike said to the young man
  A. Mrs. Pike accused the young man of stealing her purse
  B. Mrs. Pike asked the young man to steal her purse
  C. Mrs. Pike told the young man that it was you that stole her purse
  D. Mrs. Pike denied the young man of stealing her purse
  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentences that best combines each pair of sentences the following questions
  Question 29: He spent all his money. He even borrowed some from me
  A. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all
  B. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all
  C. Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me
  D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well


  Question 30: Women still cover their heads in some countries. They did so in the past
  A. In the past, women cover their heads but they do so today in some countries
  B. Women still cover their heads in some countries as they did in the past
  C. Women still cover their heads in some countries similar to what they did do so in the past
  D. Women still cover their heads in some countries as they did so in the past
   
  baochau1112 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->