Giải đáp về đột biến gen

V

vuongngoc2012

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:3’TAXXXXAAAXGXGGGTTT
GXGATX5’.Một đột biến thay thế nuclêôtit thứ 16 trên gen là T bằng A Sốaxitamin củaphântử prôtêin dogen đó mã hóa là:

2.Một gen điều khiển dịch mã được 10 phân tử protein, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 2990 axit amin, hỏi chiều dài gen

Mọi người giúp mình cách làm bài này với
 
Last edited by a moderator:
N

nobeltheki21

Tl

1.Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:3’TAXXXXAAAXGXGGGTTTGXGATX5’.Một đột biến thay thế nuclêôtit thứ 16 trên gen là T bằng A Sốaxitamin củaphântử prôtêin dogen đó mã hóa là
:8.
2.Một gen điều khiển dịch mã được 10 phân tử protein, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 2990 axit amin, hỏi chiều dài gen.

(N/6 - 1).10= 2990.
=>N=1800nu.
=>L=0,306 angstr0n.
 
Top Bottom