Sử Giải đáp thắc mắc về kiến thức trong đề ôn thi 12

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em vừa thi Lịch Sử 12 sáng nay, có 1 số câu hỏi mình làm sai, đăng lên đây, các bạn cùng giải đáp để tránh sai sót đáng tiếc: (đáp án ở phía dưới)
1. Biện pháp hàng đầu để giải quyết căn bản nạn đói ở nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
A. Lập hũ gạo tiết kiệm
B. Chia lại ruộng đất cho nông dân.
C. Tổ chức "Ngày Đồng Tâm"
D. Tăng gia sản xuất
2. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập (ngày 22-12-1944) theo chỉ thị của:
A. Tổng Bộ Việt Minh
B. Ban Thường vụ Trung Ương Đảng
C. Ban Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng
D. Hồ Chí Minh
3. Xu thế chủ đạo của thế giới sau Chiến tranh Lạnh là:
A. hòa bình và ổn định
B. cạnh tranh và hợp tác
C. tiếp xúc và kìm chế
D. đối thoại và thỏa hiệp
4. Ý nghĩa lớn nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 là:
A. Hình thành mối liên minh công-nông
B. Cán bộ đảng viên, quần chúng được rèn luyện qua đấu tranh.
C. Khẳng định quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân
D. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng
5. Tình hình nước ta trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/1945 chứng tỏ sự đúng đắn trong chủ trương của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng CS Đông Dương về việc:
A. thành lập mặt trận Việt Minh
B. xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa
C. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất
D. xây dựng lực lượng chính trị
6. Địa phương nào là nơi tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng CS Đông Dương tháng 11-1939?
A. Bắc Ninh
B. Tuyên Quang
C. Cao Bằng
D. Gia Định
7. Mặt trận dân tộc được Đảng ta thành lập năm 1938 có tên gọi là gì?
A. Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương
B. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương
D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
8. Biểu hiện quan trọng nhất của sự khởi sắc của ASEAN sau năm 1976:
A. hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội
B. kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á
C. lập nhiều diễn đàn khu vực
D. mở rộng tổ chức, kết nạp thành viên mới.
9. Khó khăn lớn nhất của VNDCCH sau CM T8 là:
A. quân đội các nước Đồng Minh kéo vào nước ta
B. Chính quyền cách mạng chưa được củng cố
C. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng
D. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn
10. Sự ra đời 2 nhà nước trên bán đảo Triều Tiên (1948) bị chi phối bởi:
A. chiến lược toàn cầu của Mĩ
B. xu thế toàn cầu hóa
C. quyết định của Hội nghị Ianta ( 1945)
D. cục diện chiến tranh lạnh
11. Những chính sách của Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thi hành ở thuộc địa năm 1936 là cơ sở để Đảng CS Đông Dương điều chỉnh chủ trương về:
A. lãnh đạo cách mạng
B. lực lượng cách mạng
C. phương pháp đấu tranh
D. nhiệm vụ chiến lược
-------------------
Đáp án:
1.D
2.D
3.A
4.D
5.B
6.D
7.A
8.A
9.A
10.D
11.C
Chúc các bạn học tốt!

Nguồn: Hoàng Thị Kim Hoàn
 
Top Bottom