giải chi tiết giúp e

K

kenbikute

H

hocmai.toanhoc

Anh hướng dẫn qua
Gọi H là hình chiếu của A xuống d, khi đó đường thẳng d' là đường thẳng đi qua A và H.
=> Ta chỉ cần tìm điểm H là xong.
H chính là giao điểm của mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với d
=> muốn tìm H ta cần viết được Pt mặt phẳng (P), Đến đây thì đơn giản rồi nhé!
 
Top Bottom