Tin học Game "OFF LIGHT" Pascal

Thảo luận trong 'Lập trình game- android,ios' bắt đầu bởi trà nguyễn hữu nghĩa, 29 Tháng tư 2018.

Lượt xem: 557

 1. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Thật ra là Game "Tắt đèn chạy đua" Pascal mình thấy trên mạng rồi về làm thử :)
  Mã:
   Program Tat_Den;
   Uses crt;
   const
     Soden = 7;
     khch = 10;
     Phimlen : array[1..Soden] of char = ('q','w','e','r','t','y','u');
     Phimxuong: array[1..Soden] of char = ('a','s','d','f','g','h','j');
     Min = 1;
     Max = 24;
     NguyHiem = 4;
     Speed = 3000;
   Var
    Den, huong, mau: array[1..Soden] of integer;
    phim: char;
    Diem,DiemMax: integer;
    f: text;
  
   Procedure In_Gioi_Han;
   var i,j: integer;
   Begin
     for i := khch to Soden*khch do
     begin
        TextColor(Red);
        gotoxy(i, Min + 1);
        Write(#196);
        gotoxy(i, Max);
        Write(#196);
        TextColor(Green);
        Gotoxy(i, 12);
        Write('_');
     end;
     for i := 1 to SoDen do
     begin
        Textcolor(LightGray);
        for j := Min + 2 To Max - 1 do
        begin
          Gotoxy(i * khch,j);
          Write('.');
        end;
     end;
     for i := 1 to SoDen do
     begin
        TextColor(Blue);
        Gotoxy(i * khch,Min);
        Write(PhimLen[i]);
        Gotoxy(i * khch,Max + 1);
        Write(Phimxuong[i]);
     end;
  
   End;
  
   Procedure In_Den;
   var i,j, c: integer;
   Begin
     In_Gioi_Han;
     for i := 1 to Soden do
     begin
        if Den[i] > 0 then
        j:= 12
        else if Den[i] < 0 then j := 13;
        c := j;
        while j <> c - Den[i] do
        begin
          TextColor(mau[i]);
          Gotoxy(i * khch,j);
          Write(#219);
          j := j - Den[i] div Abs(Den[i]);
        end;
     end;
   End;
  
   Procedure Dong_Dien;
   var i : integer;
   Begin
     for i := 1 to Soden do
     begin
        Den[i] := Den[i] + huong[i];
     end;
   End;
  
   Procedure Lay_Phim;
   var i: integer;
   Begin
     Phim := #0;
     if KeyPressed then Phim := Readkey;
     for i := 1 to Soden do
     begin
        if Phim = Phimlen[i] then huong[i] := 1;
        if Phim = Phimxuong[i] then huong[i] := -1;
     end;
   End;
  
   Function EndGame: Boolean;
   var i: integer;
   Begin
     EndGame := False;
     for i := 1 to SoDen do
     begin
        if (Den[i] >= 12 - Min) or (Den[i] <= 12 - Max) then EndGame := True
        else
        if (Den[i] >= 12 - Min - NguyHiem) or
        (Den[i] <= 12 + NguyHiem - Max) then mau[i] := LightRed
        else mau[i] := Green;
     end;
   End;
  
   Procedure Main;
   var i,t: integer;
   Begin   
     repeat
         DiemMax := 0;
        Assign(f,'DiemMax.txt');
        reset(f);
        Read(f,DiemMax);
        Close(f);
        clrscr;
        TextColor(White);
        Gotoxy(SoDen*khch + 3,7);
        Write('Max: ',DiemMax);
        diem := 0;
        t := 0;
        for i := 1 to Soden do begin Den[i] := 0;huong[i] := 1;end;
        repeat
           t := t+ 1;
           Lay_Phim;
           if t = Speed then
           begin
              Dong_Dien;
              In_Den;
              t := 0;
              diem := diem + 1;
              TextColor(White);
              Gotoxy(khch*soDen + 3,5);
              Write('Diem: ',diem);
           end;
        Until EndGame or (Phim = #27);
        if Phim <> #27 then
        begin
           readln;
           clrscr;
           Write('Bam ESC de thoat, phim bat ki de choi lai!');
           repeat Until Keypressed;
           Phim := ReadKey;
        end;
     if Diem > DiemMax then
     begin
        ReWrite(f);
        Write(f,Diem);
        Close(f);
     end;
     Until Phim = #27;
   End;
  
   BEGIN
     clrscr;
     TextColor(White);
     Write('Hay bam cac phim o tren va duoi cac den' +
     ' de dieu chinh dong dien qua den. ' +
     'Khi  dong dien cham cac vach do thi ban se thua!');
     readln;
     Main;
   END.
   
  Last edited: 29 Tháng tư 2018
 2. kaito kuroba

  kaito kuroba Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  36
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Bình Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Lê Quý Đôn

  chơi làm sao vậy anh. nó nói bấm phím o liên tục em bấm mà có thấy gì đâu
   
 3. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  haha không phải phím "o" nha, phải là
  "hãy bấm các phím ở trên và ở dưới các đèn để điều chỉnh dòng điện qua đèn...."
  tức là các phím "q,w,e,r,t....." nha
   
 4. kaito kuroba

  kaito kuroba Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  36
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Bình Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Lê Quý Đôn

  zậy à em hum bít
   
 5. Valhein AIC

  Valhein AIC Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  52
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  Magic school

  làm sao mà em không làm được anh ơi
   
 6. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Nếu không chơi được bạn chụp màn hình lỗi để mọi người giúp đỡ nha
   
 7. Valhein AIC

  Valhein AIC Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  52
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  Magic school

  cái màn hình nó chỉ ghi chữ mà anh ghi ở phần cuối của chương trình mà anh viết còn lại thì nó chẳng ghi gì nữa
   
 8. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Nhấn enter để chơi đoa bạn
   
 9. Valhein AIC

  Valhein AIC Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  52
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  Magic school

  em đánh enter nhưng nó bảo lỗi exitcode = 2 đó anh
   
 10. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Đảm bải là em chơi bằng turbo pascal nha
   
 11. Valhein AIC

  Valhein AIC Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  52
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  Magic school

  nếu em chơi bằng turbo pascal thì nó bảo là file not found
   
 12. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Vậy thì vô thư mục bin tạo file tên là diemmax.txt rồi gõ 0 vào là ok :)
   
 13. Hoàng Vũ YS

  Hoàng Vũ YS Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  155
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Triệu Sơn 4

  anh ơi, em làm theo hướng dẫn của anh để nhập vào turbo pascal nhưng tìm k thấy mục BIN . h làm sao anh ?
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 14. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Phải tìm cho ra thôi chứ sao giờ...hoặc đợi anh 10 phút anh sửa tí code rồi có chơi :p
   
 15. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Mã:
  Program Tat_Den;
   Uses crt;
   const
     Soden = 7;
     khch = 10;
     Phimlen : array[1..Soden] of char = ('q','w','e','r','t','y','u');
     Phimxuong: array[1..Soden] of char = ('a','s','d','f','g','h','j');
     Min = 1;
     Max = 24;
     NguyHiem = 4;
     Speed = 3000;
   Var
    Den, huong, mau: array[1..Soden] of integer;
    phim: char;
    Diem,DiemMax: integer;
  
   Procedure In_Gioi_Han;
   var i,j: integer;
   Begin
     for i := khch to Soden*khch do
     begin
        TextColor(Red);
        gotoxy(i, Min + 1);
        Write(#196);
        gotoxy(i, Max);
        Write(#196);
        TextColor(Green);
        Gotoxy(i, 12);
        Write('_');
     end;
     for i := 1 to SoDen do
     begin
        Textcolor(LightGray);
        for j := Min + 2 To Max - 1 do
        begin
          Gotoxy(i * khch,j);
          Write('.');
        end;
     end;
     for i := 1 to SoDen do
     begin
        TextColor(Blue);
        Gotoxy(i * khch,Min);
        Write(PhimLen[i]);
        Gotoxy(i * khch,Max + 1);
        Write(Phimxuong[i]);
     end;
  
   End;
  
   Procedure In_Den;
   var i,j, c: integer;
   Begin
     In_Gioi_Han;
     for i := 1 to Soden do
     begin
        if Den[i] > 0 then
        j:= 12
        else if Den[i] < 0 then j := 13;
        c := j;
        while j <> c - Den[i] do
        begin
          TextColor(mau[i]);
          Gotoxy(i * khch,j);
          Write(#219);
          j := j - Den[i] div Abs(Den[i]);
        end;
     end;
   End;
  
   Procedure Dong_Dien;
   var i : integer;
   Begin
     for i := 1 to Soden do
     begin
        Den[i] := Den[i] + huong[i];
     end;
   End;
  
   Procedure Lay_Phim;
   var i: integer;
   Begin
     Phim := #0;
     if KeyPressed then Phim := Readkey;
     for i := 1 to Soden do
     begin
        if Phim = Phimlen[i] then huong[i] := 1;
        if Phim = Phimxuong[i] then huong[i] := -1;
     end;
   End;
  
   Function EndGame: Boolean;
   var i: integer;
   Begin
     EndGame := False;
     for i := 1 to SoDen do
     begin
        if (Den[i] >= 12 - Min) or (Den[i] <= 12 - Max) then EndGame := True
        else
        if (Den[i] >= 12 - Min - NguyHiem) or
        (Den[i] <= 12 + NguyHiem - Max) then mau[i] := LightRed
        else mau[i] := Green;
     end;
   End;
  
   Procedure Main;
   var i,t: integer;
   Begin  
     DiemMax := 0;
     repeat
        clrscr;
        TextColor(White);
        Gotoxy(SoDen*khch + 3,7);
        Write('Max: ',DiemMax);
        diem := 0;
        t := 0;
        for i := 1 to Soden do begin Den[i] := 0;huong[i] := 1;end;
        repeat
           t := t+ 1;
           Lay_Phim;
           if t = Speed then
           begin
              Dong_Dien;
              In_Den;
              t := 0;
              diem := diem + 1;
              TextColor(White);
              Gotoxy(khch*soDen + 3,5);
              Write('Diem: ',diem);
           end;
        Until EndGame or (Phim = #27);
        if Phim <> #27 then
        begin
           readln;
           clrscr;
           Write('Bam ESC de thoat, phim bat ki de choi lai!');
           repeat Until Keypressed;
           Phim := ReadKey;
        end;
     if Diem > DiemMax then
     DiemMax := Diem;
     Until Phim = #27;
   End;
  
   BEGIN
     clrscr;
     TextColor(White);
     Write('Hay bam cac phim o tren va duoi cac den' +
     ' de dieu chinh dong dien qua den. ' +
     'Khi  dong dien cham cac vach do thi ban se thua!');
     readln;
     Main;
   END.
  Giờ thì các chú thỏa thích trải nghiệm nha.....
  Mới test lại làm mình nhớ cảm giác lúc làm được game này quá :(
   
  anoymousHoàng Vũ YS thích bài này.
 16. anoymous

  anoymous Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  29
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS LTT

  anh ơi anh chỉnh lại cho em cái màu chữ ở chỗ này với ạ
  Untitled.png
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 17. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Muốn vậy bạn sửa đoạn code này xíu nha
  Mã:
  for i := 1 to SoDen do
     begin
        TextColor(Blue);
        Gotoxy(i * khch,Min);
        Write(PhimLen[i]);
        Gotoxy(i * khch,Max + 1);
        Write(Phimxuong[i]);
     end;
  Thay Blue thành Orange là được nha :D
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->