English THCS FCE sentence transformation

KhoiTranHoangDang8072

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2022
12
5
31
16
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Janice asked what my reaction to her decision was.
felt
Janice asked ................................................................ her decision.
2. William doesn’t have enough money for a birthday present for her.
afford
William ................................................................ her a birthday present.
3. All the contestants performed brilliantly in the final round.
brilliant
All the contestants ..................in the final round.
4. We hadn’t expected the weather to be so bad.
worse
The weather ........................................................................................................ expected.
5. Karen knew that her children had to be home by 6 o’clock.
necessary
Karen knew that .....................................................................................her children to be home by 6 o’clock.
6.Why didn’t you tell me everyone absent from class yesterday?
should
You ....................................................................................... went to class yesterday.
7.Her grandmother can never understand airport announcements.
out
Her grandmother ....................................................................... airport announcements.
Anh chị giúp em với ạ, em cảm ơn.
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
1. Janice asked what my reaction to her decision was.
felt
Janice asked ................................................................ her decision.
2. William doesn’t have enough money for a birthday present for her.
afford
William ................................................................ her a birthday present.
3. All the contestants performed brilliantly in the final round.
brilliant
All the contestants ..................in the final round.
4. We hadn’t expected the weather to be so bad.
worse
The weather ........................................................................................................ expected.
5. Karen knew that her children had to be home by 6 o’clock.
necessary
Karen knew that .....................................................................................her children to be home by 6 o’clock.
6.Why didn’t you tell me everyone absent from class yesterday?
should
You ....................................................................................... went to class yesterday.
7.Her grandmother can never understand airport announcements.
out
Her grandmother ....................................................................... airport announcements.
Anh chị giúp em với ạ, em cảm ơn.
KhoiTranHoangDang80721. Janice asked what my reaction to her decision was.
felt
Janice asked ...how I felt about............................................................. her decision.
how sb feel about sth = reaction to sth: cảm nhận, cảm nghĩ của ai về cái gì
2. William doesn’t have enough money for a birthday present for her.
afford
William ....can not afford to buy............................................................ her a birthday present.
can not afford to do sth: không đủ khả năng tài chính để làm gì
3. All the contestants performed brilliantly in the final round.
brilliant
All the contestants ...gave brilliant performances...............in the final round.
Collocations: give a performance = perform
Note: ở câu này cần chia số nhiều và thêm tính từ lên trước performances

4. We hadn’t expected the weather to be so bad.
worse
The weather ......was worse than we had.................................................................................................. expected.
=> so sánh hơn
Dịch: Thời tiết xấu hơn chúng tôi đã mong đợi.
5. Karen knew that her children had to be home by 6 o’clock.
necessary
Karen knew that ....it was necessary for.................................................................................her children to be home by 6 o’clock.
6.Why didn’t you tell me everyone absent from class yesterday?
should
You ...should have told me that no one.................................................................................... went to class yesterday.
should have vp2: đáng nhẽ ra nên
7.Her grandmother can never understand airport announcements.
out
Her grandmother ........can never make out ............................................................... airport announcements.
make out ( thường dùng trong câu nghi vấn và phủ định) = understand: hiểu
Chúc bạn học tốt, tham khảo thêm kiến thức ở đây nhé:
[TIPs] Bài tập viết lại câu (Rewrite the sentences)
 
Top Bottom