este_lipit_ tao ra 2 muoi va mot ancol

C

canmongtay

Este tạo 2 muối và 1 ancol là este có dạng
RCOO-R-OOCR'
Khi thủy phân sẽ tạo thành sản phẩm
R'COO-R-OOCR'' + 2NaOH -----> R'COONa + R''COONa + R(OH)2
Chúc học tốt!
 
Top Bottom