Hóa 12 este

Hải Bình thân thiện

Học sinh
Thành viên
13 Tháng chín 2017
33
57
41
Nghệ An
Trường THPT Thanh Chương 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho m gam X tan hoàn
toàn vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,65M và NaNO3 M, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3,66m gam muối trung hòa và 1,792 lít khí NO (dktc). Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,22 mol KOH. Giá trị của m là :
A. 32 B. 24 C. 28 D. 36
 
Top Bottom