Hóa 12 Este...............

Team2k2

Học sinh
Thành viên
20 Tháng chín 2018
194
30
36
20
Hà Nội
THPT ...
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 6: Etyl fomiat có thể phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Ag2O/NH3 D. Cả A và C đều đúng

Câu 7: Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3. Vậy A có CTCT là?

Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoản toàn 1 lượng X cần dùng vừa đủ 3.976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6.38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được 1 muối và 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. CTPT của 2 este trong X là?
 
  • Like
Reactions: Hát Hai Ô

Nữ Thần Sao Băng

Học sinh
Thành viên
3 Tháng bảy 2019
130
170
21
Hà Nam
Đại học
Câu 6: Etyl fomiat có thể phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Ag2O/NH3 D. Cả A và C đều đúng
Vì este+NaOH và HCOO- td Ag


Câu 7: Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3. Vậy A có CTCT là?
để td vs NaOH thì p là este và axit để td vs bazo
để td vs AgNo3 thì p có nhóm CHO hoặc HCOO-
=>TD VS CẢ 2 THÌ P LÀ este HCOO
=>C3H602 có HCOOC2H5


Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoản toàn 1 lượng X cần dùng vừa đủ 3.976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6.38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được 1 muối và 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. CTPT của 2 este trong X là?

Gọi CT chung CnH2nO2
CnH2nO2+(3n-2)/2O2=>nCO2+nH20
.................0,1775............0,145
=>n=3,6
C3 và C4
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
18
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Câu 6: Etyl fomiat có thể phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Ag2O/NH3 D. Cả A và C đều đúng

Câu 7: Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3. Vậy A có CTCT là?

Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoản toàn 1 lượng X cần dùng vừa đủ 3.976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6.38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được 1 muối và 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. CTPT của 2 este trong X là?
Bảo toàn O--->2nCO2+nH2O-2nO2=2nX
--->nX=0,04
--->C =3,625--->2 este là CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
 
Top Bottom