Hóa 12 Este -lipit

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Câu 2 :
1 Đúng vì chưa có phản ứng thủy phân hay xà phòng hóa
2 Đúng
3 Đúng
4 Sai vì bình 1 là thủy phân không hoàn toàn nên chất lỏng tách lớp
5 Đúng
Câu 3
a Đúng (như trên)
b Đúng
c Sai vì không có chất nào có gốc [imath]CHO[/imath]
d Đúng

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm kiến thức về ESTE tại đây
 
Top Bottom