"Este -lipit một bài toán cần giải đáp ngay"

T

trinhpham1998

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một este của rượu metylic tác dụng với nước brom theo tỉ lệ số mol là 1:1. Sau phản ứng thu được sản phẩm trong đó brom chứa 35,1% theo khối lượng. Este đó là
A. metyl propionat
B. metyl panmitat
C. metyl oleat.
D. metyl acrylat
:confused::confused:
 
Top Bottom