este khó

B

bdh_115

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

10/21)Đốt cháy hoàn toàn 17 g hh X gồm ancol đơn chức và 1 este no,đơn ,hở thu được 12,32 lít CO2 và 14,4 g H2O .Mặt khác ,nếu đun 17 g hỗn hợp X với 150 ml dd KOH 0,8 M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là
***
39/24) Cho 0,2 mol 1 este X mạch hở tác dụng vừa đủ với 200 ml dd NaOH 2M thu được 15,2 g 1 ancol và hh 2 muối cùa 2 axit cacboxylic no đơn chức .Đốt cháy hoàn toàn 2 muối thu được Na2CO3 ,H2O và 0,6 mol CO2 .CTPT của X là
 
V

vulu

bài este theo mình thì lam nhu z nè:

b1:do ancol no đơn hở, este no đơn hở nên nH2O-nCO2=n ancol=0.25
b2:dùng bảo toàn khối lượng tìm mOxi,\RightarrownOxi, sau đó dùng bảo toàn mol nguyên tố oxi\Rightarrowneste=0.15
b3: tìm chỉ số cacbon trung bình=nC02/(0.25+0.15)=1.375\Rightarrowancol phải là CH3OH(vì chỉ số cacbon của este phải lớn hơn hoặc bằng 2)\Rightarroweste là RCOOX
b4:tìm m este\RightarrowM este=60\RightarrowHCOOCH3
b5: ..................................................
không bik còn cách nào nhanh hơn k ta?
 
V

vulu

bài este thứ 2 theo mình làm như z nè:

Do sản phẩm tạo 2 muối cacboxylic kac nhau nen day là este nhị(2 gốc a xit)
Bảo toàn mol nguyên tố Na: nNa trong naoh=nNa trong na2C03\Rightarrown NaC03=0.2
\Rightarrowtổng số mol C trong muối=0.2+0.6=0.8
mà số mol 2 muối bằng nhau và=0.2 nên tổng chỉ số C trong 2 muối=4=3+1(vì 2 muối phải khác chỉ số C)\Rightarrowgốc axit thứ nhất và thứ 2 là: Hcooh và c2h5cooh
mặt khác tìm dc gốc ancol là C3h6
\Rightarroweste cần tìm là: HCOOC3H6OCOC2H5@};-
 
Top Bottom