este de thi chuyen 10

T

thibangduoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hợp chất hữu cơ A ( tạo nên từ C ,H , O) có mạch cacbon không phân nhánh , chỉ chứa một loại nhóm chức trong phân tử và có phân tử khối là 144 đvC. Cho 14.4 gam A tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M , thu được hỗn hợp gồm một muối và một rượu với đặc điểm số nguyên tử cacbon trong hai gốc hiđrocacbon bằng nhau. Xác định công thức cấu tạo của A?
 
Top Bottom