Sử 7 Em hãy đánh giá công lao của Ngô Quyền , Đinh Bộ lĩnh và Lê Hoàn đối với nước ta buổi đầu độc lập ?

Chuông gió

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười 2020
89
227
51
Đồng Nai
Trong Không Trung

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
690
2,047
231
15
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
bn tham khảo:
- Ngô Quyền:

+Đánh quân Nam Hán với chiến thắng Bặch Đằng vang dội.
+ Có công chấm dứt hơn 1000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập dân tộc.
+ Củng cố và xây dựng đất nước, giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất sau này.
- Đinh Bộ Lĩnh:
+Dẹp loạn 12 sứ quân. Thống nhất đất nước. Lên ngôi hoàng đế hiệu Đinh Tiên Hoàng. Ông là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam.
- Lê Hoàn
+ Dẹp loạn Đinh Điền, Nguyễn Bặc và đánh tan quân Tống xâm lược. Lên ngôi xưng vương Lê Đại Hành. Ông là người có công mở mang nước Đại Cồ Việt lúc bấy giờ.
 
Top Bottom