Sinh 10 em có thắc mắc mong mn giải đáp giúp em với ạ!

jenn_-"-

Học sinh mới
10 Tháng tám 2023
5
1
6
16
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao từ được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào đợt phân bảo cuối cùng tại vùng sinh sản. Xác định bộ NST 2n của loài.
a. Xác định bộ NST 2n

Gọi x là số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài | k là số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai
(2^k-1)x+x.2^k=240 (1)
x:2=2.2^(k-1) (2)
Thay 2 vào 1 ta được:
(x: 2-1 )x +x^2:2=240<=>x^2-x-240=0
=>x=16
Vậy bộ NST 2n=16
Mn ơi cho em hỏi phải làm sao để thay (2) vào (1) vậy ạ?
cảm ơn mn!<3
 

HMF Sinh học

BQT môn Sinh
2 Tháng năm 2017
200
1,371
136
Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao từ được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào đợt phân bảo cuối cùng tại vùng sinh sản. Xác định bộ NST 2n của loài.
a. Xác định bộ NST 2n

Gọi x là số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài | k là số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai
(2^k-1)x+x.2^k=240 (1)
x:2=2.2^(k-1) (2)
Thay 2 vào 1 ta được:
(x: 2-1 )x +x^2:2=240<=>x^2-x-240=0
=>x=16
Vậy bộ NST 2n=16
Mn ơi cho em hỏi phải làm sao để thay (2) vào (1) vậy ạ?
cảm ơn mn!<3
jenn_--bạn có thể quy về một ẩn chỉ có k sẽ đơn giản hơn đấy ạ
(2) sẽ thành x = 2.2.2^(k-1) (3)
Thay vào (1) bấm casio tìm ra k , có k thì thay vào (3) sẽ ra x
Nếu đưa một ẩn về x cũng được nhưng sẽ khó cho bạn nếu bạn không biết cách biến đổi
 

jenn_-"-

Học sinh mới
10 Tháng tám 2023
5
1
6
16
TP Hồ Chí Minh
bạn có thể quy về một ẩn chỉ có k sẽ đơn giản hơn đấy ạ
(2) sẽ thành x = 2.2.2^(k-1) (3)
Thay vào (1) bấm casio tìm ra k , có k thì thay vào (3) sẽ ra x
Nếu đưa một ẩn về x cũng được nhưng sẽ khó cho bạn nếu bạn không biết cách biến đổi
HMF Sinh họcDạ em cảm ơn nhiều<3
 
Top Bottom