em chưa gặp dạng toán này bao giờ huhu

C

ccmt19

suy luận kiểu j hay dzậy?_? Chỉ tớ ^^************************************************.........
 
Top Bottom