Toán 8 Đường trung bình của hình thang

Minji's Ami's

Học sinh
Thành viên
21 Tháng hai 2019
65
75
46
18
Thanh Hóa
THCS Thiệu Nguyên

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
Cho tứ giác ABCD có P và Q lần lượt là trung điểm của AD và BC . Biết độ dài PQ = AB + CD / 2. Chứng minh rằng ABCD là hình thang
Giups mình với cho mình cảm ơn trước :Tonton18:Tonton18:Tonton18:Tonton18
Gọi M là trung điểm của AC
Xét ∆ACD có PM là đường trung bình => PM//CD, PM=1/2CD
Tương tự, QM//AB, QM=1/2AB
Ta có: [tex]PQ\leq PM+MQ=\frac{AB+CD}{2}[/tex]
Dấu = xảy ra khi P, M, Q thẳng hàng <=> AB//PQ//CD
=> đpcm
 
  • Like
Reactions: Minji's Ami's
Top Bottom