đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn ngoại tiếp ?

T

thisisbmh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong (Oxyz) M(1,4,0) N(-1,-1,4) mp (Q): -x+2y-z+5=0
a) Lập ptdt d vuông góc với mp chứa đường tròn ngoại tiếp tam giác MNH tại tâm I với H là hình chiếu của M trên mp (Q)
b) MC (S) : x^2 +y^2+z^2 + 2x + 4y - 2z + 2 = 0.Lập phương trình đường thẳng (d) qua K(2,-1,2) và cắt (S) tại A,B sao cho AB = 4
 
D

dien0709

b) MC (S) : x^2 +y^2+z^2 + 2x + 4y - 2z + 2 = 0.Lập phương trình đường thẳng (d) qua K(2,-1,2) và cắt (S) tại A,B sao cho AB = 4

(S) có tâm I(-1;-2;1) và bk R=2=>AB là đk=>(d) qua K và tâm I,dễ rồi
 
D

dien0709

Trong (Oxyz) M(1,4,0) N(-1,-1,4) mp (Q): -x+2y-z+5=0
a) Lập ptdt d vuông góc với mp chứa đường tròn ngoại tiếp tam giác MNH tại tâm I với H là hình chiếu của M trên mp (Q)

Tìm được H(3;0;2)

Kiểm tra thấy $N\in (Q)$=>tg MHN vuông tại H=>tâm I là trung điểm của MN

Vậy (d) qua I và có vtcp là tích vec-tơ của 2 vec-tơ HM và HN
 
T

thisisbmh

b) MC (S) : x^2 +y^2+z^2 + 2x + 4y - 2z + 2 = 0.Lập phương trình đường thẳng (d) qua K(2,-1,2) và cắt (S) tại A,B sao cho AB = 4

(S) có tâm I(-1;-2;1) và bk R=2=>AB là đk=>(d) qua K và tâm I,dễ rồi

đường thẳng qua 2 điểm là sao vậy bạn??? mình tưởng chỉ có hình học Oxy mới có chứ
 
Top Bottom