Hóa 8 Dung dịch

Chử Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng bảy 2021
206
147
51
Hà Nội
Vạn Phúc

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có : [imath]nCuSO_4.5H_2O = 0,2[/imath] mol
[imath]m_{dd} = mCuSO_4.5H_2O + mH_2O = 50 + 390 = 440[/imath] gam
[imath]\to V= 440/1.1= 400[/imath] ml
[imath]\to C\% = \dfrac{0,2.160}{440} = 7,27\%[/imath]
[imath]C_M = 0,2/0,4 = 0,5[/imath]M
 
  • Like
Reactions: Master Kaido
Top Bottom