Hóa 9 Dung dịch

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
12
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho hỗn hợp A gồm K2CO3 và MgCO3 vào dung dịch Ba(HCO3)2 khuấy đều, đem lọc thu được dung dịch X và chất rắn Y. Dung dịch X có thể tác dụng vừa hết với 400ml dung dịch NaOH 0,2M hoặc 100ml dung dịch HCl 1M. Hòa tan rắn Y vào dung dịch HCl dư,khí CO2 thoát ra được hấp thụ toàn bộ vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 16g kết tủa. Viết PTHH và tìm khối lượng từng chất trong hỗn hợp A
 

Lindlar Catalyst

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng chín 2018
576
780
136
TP Hồ Chí Minh
Đại học sư phạm tphcm
Dung dịch X có thể tác dụng vừa hết 0,08 mol NaOH và 0,1 mol HCl suy ra K2CO3 còn dư vì nếu K2CO3 hết thì tỉ lệ NaOH và HCl phải bằng nhau
K2CO3 +Ba(HCO3)2 ----->2KHCO3+BaCO3 (1)
x mol xmol 2x mol
nK2CO3 dư=y
nMgCO3:z mol
Dung dịch X: KHCO3 2x mol, K2CO3 ymol
KHCO3+NaOH ---->K2CO3+H2O(2)
2x mol x mol
n K2CO3=x =0,04 mol
KHCO3 +HCl---->NaCl +H2O+CO2 (3)
2x 2x
K2CO3 +2HCl---->2NaCl+H2O +CO2 (4)
y 2y
(3),(4) =>2y=0,02 mol
y=0,01 mol
nK2CO3 ban đầu 0,05 mol, rắn Y MgCO3 z mol ,BaCO3 x mol
MgCO3+2HCl --->MgCl2+H2O+CO2 (5)
zmol z mol
BaCO3+2HCl---->BaCl2+H2O+CO2
xmol x mol
nCO2=x+z mol
Ca(OH)2 +CO2---->CaCO3+H2O (7)
----->x+z=0,16 mol
z=0,12 mol
HỖN HỢP A GỒM K2CO3 0,05 mol, MgCO3 0,12 mol
m K2CO3= 0,05.128=6,4g
m MgCO3=0,12.84=10,08 g
 
Last edited:

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,880
311
18
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Cho hỗn hợp A gồm K2CO3 và MgCO3 vào dung dịch Ba(HCO3)2 khuấy đều, đem lọc thu được dung dịch X và chất rắn Y. Dung dịch X có thể tác dụng vừa hết với 400ml dung dịch NaOH 0,2M hoặc 100ml dung dịch HCl 1M. Hòa tan rắn Y vào dung dịch HCl dư,khí CO2 thoát ra được hấp thụ toàn bộ vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 16g kết tủa. Viết PTHH và tìm khối lượng từng chất trong hỗn hợp A
Gọi nK2CO3=x; nMgCO3 =y
nHCO3-=nNaOH=0,08 ---->nBa2+=0,04--->nBaCO3<Y>=0,04---->nMgCO3<Y>=0,12=y ( Bảo toàn C)
---->X:K+:2x;CO3(2-) :0,01;HCO3-:0,08
Bảo toàn điện tích ---->2x=0,01.2+0,08--->x=0,05
--->mK2CO3= 0,05.128=6,4g và mMgCO3=0,12.84=10,08 g
 
Top Bottom