đốt cháy

A

anhhothan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hợp gồm CH4 , C2H6, C2H4 thu được 24,64 lít CO2. mặt khác dẫn hỗn hợp trên qua dung dịch , thầy bình brom tăng 8,4g . thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. thành phần phần trăm thể tích các hidrocacbon trong hỗn hợp là ?
A. 16%, 34%, 50%
B. 15,67%, 34,33%, 50%
C. 16,67%, 33,33%, 50%
D. tất cả đều sai.
 
A

ahcanh95

đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hợp gồm CH4 , C2H6, C2H4 thu được 24,64 lít CO2. mặt khác dẫn hỗn hợp trên qua dung dịch , thầy bình brom tăng 8,4g . thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. thành phần phần trăm thể tích các hidrocacbon trong hỗn hợp là ?
A. 16%, 34%, 50%
B. 15,67%, 34,33%, 50%
C. 16,67%, 33,33%, 50%
D. tất cả đều sai.

gọi mol từng cái lần lượt là x, y và z

có: x + y + z = 13,44 / 22,4 = 0,6

x + 2y + 2z = 1,1 ( tổng mol C = mol CO2 = 1,1 )

28z = 8,4 ( vì chỉ có C2H4 td dc với dung dịch Br dio nó là anken )

=> x = 0,1 . y = 0,2 . z = 0,3

=> Đáp án: C

Có chỗ nào sai ko bạn!


%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom