Hóa 9 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metan, axetilen và etilen thu được 39,6g CO2 và 14,4g h20

tạch tạch tạch

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng ba 2022
1
0
1
16
Cần Thơ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metan, axetilen và etilen thu được 39,6 gam CO2 và 14,4 gam nước. Mặt khác cho 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) đi từ từ qua nước Brom dư thấy có 19,2 gam brom tham gia phản ứng
a)Tính m
b)Tính % V mỗi khí trong X
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metan, axetilen và etilen thu được 39,6 gam CO2 và 14,4 gam nước. Mặt khác cho 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) đi từ từ qua nước Brom dư thấy có 19,2 gam brom tham gia phản ứng
a)Tính m
b)Tính % V mỗi khí trong X
tạch tạch tạchGọi a, b, c là mol CH4, C2H4, và C2H2
Mol CO2 = a+2b+2c = 0,9 => mC = 10,8 (1)
Mol H2O = 2a+2b+c = 0,8 => mH = 1,6 (2)
=> m = mC + mH = 12,4
Mol hh = k(a+b+c) = 0,1 (3)
Mol Br = k(b+2c) = 0,12 (4)
Lập tỉ lệ (3)/(4) => 12a + 2b - 8c = 0 (5)
Giải hệ (1)(2)(5) => a = 0,1, b = c = 0,2 => %V
 
Last edited:
Top Bottom