Hóa 9 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ (X) đơn chức cho CO2 và H2O

Song_Ngu_123

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2021
359
200
76
Hà Nam
THCS Trần Phú
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ (X) đơn chức cho CO2 và H2O; cho 27,45g (X) tác dụng hoàn toàn vừa đủ với NaOH ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp sản phẩm . Đốt cháy hoàn toàn thu được 23,85g chất rắn (Z) nguyên chất cùng hỗn hợp khí và hơi (T). Hấp thụ toàn bộ (T) vào dung dịch chứa 75,85g Ca(OH)2 sinh ra 70g kết tủa đồng thời khối lượng bình chứa tăng thêm75,6g so với ban đầu. Hãy xác định công thức cấu tạo của hợp chất hũu cơ (X).
 
  • Love
Reactions: Đình Hải

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ (X) đơn chức cho CO2 và H2O; cho 27,45g (X) tác dụng hoàn toàn vừa đủ với NaOH ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp sản phẩm . Đốt cháy hoàn toàn thu được 23,85g chất rắn (Z) nguyên chất cùng hỗn hợp khí và hơi (T). Hấp thụ toàn bộ (T) vào dung dịch chứa 75,85g Ca(OH)2 sinh ra 70g kết tủa đồng thời khối lượng bình chứa tăng thêm75,6g so với ban đầu. Hãy xác định công thức cấu tạo của hợp chất hũu cơ (X).
Song_Ngu_123


Rắn Z là Na2CO3 0,225 mol => mol NaOH = 0,45
T là CO2, H2O
Mol Ca(OH)2 = 1,025
TH 1: Ca(OH)2 dư chỉ thu được kết tủa CaCO3 => mol CO2 = mol kết tủa = 0,7
m bình tăng = mCO2 + mH2O = 75,6 => mH2O = 44,8 => mol H2O = 2,49 => loại

TH 2: thu được kết tủa CaCO3 0,7 mol và Ca(HCO3)2 k mol
Bảo toàn mol Ca: 0,7 + k = 1,025 => k = 0,325 mol
=> Mol CO2 = 0,7 + 2k = 1,35
m bình tăng = mCO2 + mH2O = 75,6 => mH2O = 16,2 => mol H2O = 0,9
CxHyOz + NaOH + O2 -> Na2CO3 + CO2 + H2O
a----------------0,45----------------0,225------1,35-----0,9
Bảo toàn C => mol C trong X = ax = 0,225 + 1,35 = 1,575
Bảo toàn H => mol H trong X = ay + 0,45 = 2*0,9 => ay = 1,35
mX = a(12x + y + 16z) = 27,45 => az = 0,45
=> ax : ay : az = 1,575 : 1,35 : 0,45
=> x : y : z = 7 : 6 : 2
=> X: C7H6O2 0,225 mol
Mol X = 1,575/7 = 0,225
Mol X : mol NaOH = 0,225 : 0,45 = 1: 2 => X có cấu tạo H-COO-C6H5
 
Top Bottom