Hóa 9 + Đốt cháy hoàn toàn 3,2 chât R thu được 2,24 l khí cacbonic (đktc) và

ttkh007

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng tư 2022
8
6
6
17
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

+ Đốt cháy hoàn toàn 3,2 chất R thu được 2,24 l khí cacbonic (đktc) và [imath]3,6 g[/imath] nước.
+ Chất A là hợp chất hữru cơ chứa 2 nhóm chức khác loại trong đó nhóm [imath](-\mathrm{OH})[/imath] gắn vào cacbon thứ 2 . Đốt cháy hết 1 lượng chất [imath]\mathrm{A}[/imath] cần [imath]9,6 \mathrm{~g}[/imath] khí oxi thu được 6,72l khí cacbonic (đktc) và 5,4g nước.
+ Pứ este hóa từ chất [imath]\mathrm{R}[/imath] và chất [imath]\mathrm{A}[/imath] theo tỉ lệ : [imath]\mathrm{nR:} \mathrm{nA}=1: 2[/imath] tạo thành hợp chất hữu cơ [imath]\mathrm{E}[/imath]
Tìm CTPT và CTCT của [imath]R, A, E[/imath]
 
  • Love
Reactions: thuyduongne113

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
+ Đốt cháy hoàn toàn 3,2 chất R thu được 2,24 l khí cacbonic (đktc) và [imath]3,6 g[/imath] nước.
+ Chất A là hợp chất hữru cơ chứa 2 nhóm chức khác loại trong đó nhóm [imath](-\mathrm{OH})[/imath] gắn vào cacbon thứ 2 . Đốt cháy hết 1 lượng chất [imath]\mathrm{A}[/imath] cần [imath]9,6 \mathrm{~g}[/imath] khí oxi thu được 6,72l khí cacbonic (đktc) và 5,4g nước.
+ Pứ este hóa từ chất [imath]\mathrm{R}[/imath] và chất [imath]\mathrm{A}[/imath] theo tỉ lệ : [imath]\mathrm{nR:} \mathrm{nA}=1: 2[/imath] tạo thành hợp chất hữu cơ [imath]\mathrm{E}[/imath]
Tìm CTPT và CTCT của [imath]R, A, E[/imath]
ttkh007-R:
[imath]n_{CO_2}[/imath]= 0,1, [imath]n_{H_2O}[/imath]= 0,2
=> mC + mH= 1,6 < 3,2 => R chứa O
=> [imath]n_{O}[/imath]= [imath]\dfrac{3,2-1,6}{16}[/imath]=0,1
=> nC:nH:nO=1:4:1 => CTĐGN R: [imath](CH_4O)_n[/imath]
- A:
[imath]n_{CO_2}[/imath]= 0,3, [imath]n_{H_2O}[/imath]= 0,3
ĐLBTKL: => mA= 9g
[imath]n_O[/imath]= [imath]\dfrac{9-0,3.12-0,6}{16}[/imath]=0,3
=> nC:nH:nO=1:2:1=3:6:3 (vì tham gia PƯ este hóa và A có 2 loại chức khác nhau nên A phải có nhóm -COOH mà theo đề bài A đã có sẵn 1-OH => A phải có ít nhất 3O) => CTĐGN A: [imath](C_3H_6O_3)_n[/imath]
- Chỗ nR: nA=1:2 => R phải có 2 nhóm -OH với A , bạn xem lại chỗ tỉ lệ mol R và A giúp mình nhé vì nếu vậy thì không có CT R thỏa í, nếu ngược lại nR:nA=2:1 thì thỏa í.
Bạn có thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức khác tại đây nha : THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
 
  • Like
Reactions: ttkh007
Top Bottom