Đốt cháy hiđrocacbon

I

intractables

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn2 X chứa 2 h.c A,B thuộc loại ankan, anken, ankin. Tỉ lệ m phân tử của chúng là 22:13. Đốt cháy 0,3 mol h2 X và cho tất cả sphẩm chay hấp thụ vào dd Ba(OH)2 dư thì m bình tăng thêm 46,5g và có 147,75g kết tủa. Ctpt các h.c la gì?
 
W

whitetigerbaekho

$n CO_2$= $n kết tủa BaCO_3$= 147.75 /197= 0,75 mol
m bình tăng= $m CO_2$+ $m H_2O$ => $m H_2O$= 46,5- 0,75*44= 13,5 gam => $n H_2O$= 0,75 mol
$n CO_2= n H_2O= 0,75 mo$l
=> A,B bắt buộc phải là ankin và ankan (vì nếu là ankan và anken thì $nH_2O> nCO_2$; nếu là ankin và anken thì $nCO_2> nH_2O$)

dùng số C trung bình
số C trung bình = 0,75/ 0,3 = 2,5

Th1: B là ankan $CH_4$
$M_A:M_B$= 22/13 => $M_A$ ko thuộc Z

Th2: B là ankan $C_2H_6$
$M_A:M_B$= 22/13 => $M_A$ ko thuộc Z

vậy chất có số C <= 2 là ankin
=> ankin $C_2H_2$
B là C2H2
$M_A$= 44 => A là $C_3H_8$
thử lại thỏa mãn
vậy X gồm $C_2H_2$ và $C_3H_8$
 
Top Bottom