Hóa 11 Đốt cháy hidrocacbon hay

kane1771999

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2018
68
25
26
Hải Phòng
tự do

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Đốt 5,6 lít X gồm etilen, propin ,vinyl axetilen hoàn toàn thu được 14,56 lít CO2. Vẫn 5,6 lít X mất màu được tối đa bao nhiêu gam brom

Qui X thành 0,25 mol CnH4
Mol CO2 = 0,25n = 0,65 => n = 2,6
X: C2,6H4 => độ bất bảo hòa X = số liên kết pi k = 1,6
Mol Br2 = 0,25k = 0,4 => mBr2 = 160*0,4 = 64
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Đốt 5,6 lít X gồm etilen, propin ,vinyl axetilen hoàn toàn thu được 14,56 lít CO2. Vẫn 5,6 lít X mất màu được tối đa bao nhiêu gam brom

Cách cơ bản

Gọi a, b, c là mol C2H4, C3H4, C4H4
Mol hh: a + b + c = 0,25. (1)
Mol CO2 = 2a + 3b + 4c = 0,65 (2)
(2) - 2*(1) => b + 2c = 0,15. (3)
C2H4 + Br2 ---> C2H4Br2
a------------a
C3H4 + 2 Br2 ---> C3H4Br4
b------------2b
C4H4 + 3 Br2 ---> C4H4Br6
c------------3c
Mol liên Br2 = a + 2b + 3c = (1) + (3) = 0 4
=> mBr2 = 160*0,4 = 64
 
  • Like
Reactions: The legend
Top Bottom